Opgave voor De Roos van Elisabeth

Zwolle – Jaarlijks reikt het Elisabethfonds de Roos van Elisabeth uit. Het bestuur hoopt ook dit jaar weer veel namen van kandidaten te ontvangen.

De Roos van Elisabeth bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500,- die het Elisabethfonds toekent aan mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken op het terrein van maatschappelijke integratie van (ex-) psychiatrische patiënten. Aanmeldingen kunnen tot 15 september worden ingediend via info@st-elisabethfonds.nl.

De Stichting heeft ten doel mensen, die als gevolg van psychiatrische problematiek gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig maatschappelijk bestaan, dan wel het benutten van een substantieel zelfstandigere leefsituatie, na een langdurige hospitalisatieperiode. Het gaat daarbij om voornoemde individuele rehabilitatie van personen die gebruik maken/maakten van voorzieningen vanwege, of nauw verbonden met, Dimence dan wel andere voorzieningen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Overijssel. De Stichting wil tevens de geestelijke gezondheidszorg bevorderen, een en ander in de meest ruime zin. De Stichting beoogt niet het behalen van winst.

Artikel delen:

Reageer