Tijdelijk fietsparkeren bij de Rodetorenbrug

Zwolle – GroenLinks Zwolle heeft woensdag van de gemeente Zwolle een reactie gekregen over de kwestie van de geconstateerde overlast van het parkeren van fietsen in de Zwolse binnenstad. De gemeente, die nog geen klacht ontvangen heeft, wil tijdens de zomerkermis en het Stratenfestival een fietsenchaos voorkomen.

 

 fietsparkeren_2.jpg 

 

Tijdens het Stratenfestival, op vrijdagavond a.s. wordt tussen de Rodetorenbrug en de Kamperpoortenbrug een nieuwe tijdelijke fietsenstalling geopend. Met name fietsers uit Westenholte, Stadshagen en Holtenbroek kunnen voor een bezoek aan het evenement daar hun fietsen kwijt. Verder is er tijdens het Stratenfestival een Kermis Project Team actief en zal een medewerker van een bewaakte stalling bezoekers informeren over de juiste locatie voor het parkeren van de tweewieler. Hinderlijk of gevaarlijk geparkeerde fietsen zullen worden verplaatst.

Beantwoording art. 45 vragen van Groen Links betreffende Parkeerproblemen voor fietsers tijdens Zomerkermis en Stratenfestival.

 

Vraag 1

Bent u bereid om in overleg met de organisatoren en elders in overleg met andere belanghebbenden alsnog ruimte voor voldoende extra tijdelijke stallingen, met goede verwijzingen er heen, te creëren?

 

Antwoord:
Voor de organisatie van de kermis en het stratenfestival bestaat sinds 2008 een Kermis Project Team, bestaande uit vertegenwoordiging van bewoners, winkeliers, horeca, kermisexploitanten, politie, brandweer en de organisatie van het stratenfestival en gemeente. Dit team is verantwoordelijk voor de organisatie van de kermis. Hiervoor zijn draaiboeken opgesteld, waarin het fietsparkeren ook is opgenomen. Op basis van de ervaringen wordt het draaiboek jaarlijks geoptimaliseerd. Dit geldt uiteraard ook voor het fietsparkeren. 

De mobiele bewaakte stallingen van het Grote Kerkplein en de Rodetorenplein zijn gedurende de periode van de kermis verplaatst naar de achterkant van het Hopmanhuis en de groenstrook van het Rodetorenplein.

Tijdens het stratenfestival wordt vanaf 18.00 uur de gehele binnenstad afgesloten ook voor fietsverkeer en worden bij de toegangswegen naar de binnenstad voorzieningen geplaatst om de fiets te parkeren. Dit wordt al vele jaren toegepast. 

De locaties waar fietsparkeerplaatsen nabij de toegangen tot de binnenstad worden ingericht betreft het volgende.

 

ï         Kamperpoortenbrug – in de berm langs de Pannekoekendijk                 (400 fietsen) 

ï         Nieuwe Havenbrug – in de berm langs de Van Roijensingel                    (300 fietsen)

ï         Sassenpoortenbrug –  In de berm langs de Van Roijensingel tussen de 

 Sassenpoortenbrug en de Zeven Alleetjes                                               (400 fietsen)

ï         Kerkbrugje –middenberm Groot Wezenland WEZO                                 (250 fietsen)

ï         Diezerpoortenplas                                                                              (300 fietsen)

ï         Dijkstraat tegenover ANWB                                                                   (200 fietsen)

ï         Rodetorenbrug – tussen de nieuwe fietsbrug en Kamperpoortenbrug  (Nieuw per 2014)

 

Daarnaast leert de ervaring dat menig bezoeker aan het Stratenfestival de fiets ook wel buiten de voorzieningen parkeert. Zolang dit niet tot gevaarlijke/hinderijke situaties leidt, wordt hier niet op gehandhaafd. 

 

Vraag 2

Overweegt u de inzet van fietscoaches om fietsers zo goed mogelijk toch een passende parkeerplek te helpen vinden?

Antwoord:
Tijdens de openingstijden van de bewaakte fietsenstallingen loopt een medewerker van de bewaakte stalling door de stad om vragen van bezoekers over het fietsparkeren te beantwoorden. Tevens kan de medewerker fietsen die hinderlijk/gevaarlijk gestald zijn verplaatsen. 

Vraag 3
Erkent u dat als de gemeente onvoldoende parkeerplaatsen heeft het ook niet reëel is om streng te handhaven rond foutparkeren?

Antwoord:

Gedurende de periode van de kermis/stratenfestival ligt de nadruk op het verplaatsen van fietsen die hinderlijk/gevaarlijk gestald zijn. Dit wordt naast vorengenoemde medewerker ook dagelijks gedaan door medewerkers van de parkeerhandhaving.

Vraag 4
Wat gaat u verder doen om overlast voor fietsers te beperken en tegelijk fietsenchaos in de binnenstad te voorkomen?

 

Antwoord:

Met de hierboven aangegeven maatregelen wordt getracht het fietsparkeren in deze periode zo goed mogelijk te faciliteren. Dit zal wellicht niet altijd afdoende zijn, echter wij zijn van mening dat dit niet leidt tot een ongecontroleerde fietsenchaos. Daarnaast is de ervaring dat de zwolse fietser bij dit soort grote evenementen begrip heeft voor de mogelijke tijdelijke overlast. Uiteraard is er continu contact tussen gemeente, politie en handhaving zodat bij ernstige overlast direct kan worden opgetreden. Tot op heden zijn dergelijke signalen nog niet ontvangen. Ook zijn er geen klachten over het fietsparkeren binnengekomen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Bij grote evenementen in de binnenstad kun je meer fietsers dan normaal verwachten. Uit een eerder raadsverslag begrijp ik dat er tijdens normale winkeldagen behoefte is aan zo’n 3500 fietsparkeerplaatsen. Voor dit evenement worden na ruim 2000 beschikbaar gesteld :'(
    Wel verstandig dus dat “wild” parkeren wordt toegestaan (tenminste zolang er geen gevaarlijke situaties ontstaan).


    Maak melding

Reageer