Ontwikkeling regionaal patiëntendossier Isala

Een goede registratie van patiëntgegevens, snelle uitwisseling en raadpleging van cruciale informatie over medicijngebruik en sneller en beter kunnen handelen richting patiënt. Dat zijn de grote voordelen van het regionale patiëntendossier EriDanos. Voortaan zullen ook RIAGGz over de IJssel en Zwolse Poort dit dossier gebruiken, dat door het ICT-bedrijf IC2it van de Isala klinieken is ontwikkeld. Beide organisaties gaan EriDanos gebruiken naast hun eigen GGZdossier (User). Op vrijdag 14 september ondertekenen alle partijen de samenwerkingsovereenkomst.

“Het eigen GGZ-dossier voorziet op dit moment niet in de mogelijkheid om op een gestructureerde wijze zorginformatie elektronisch tussen instanties uit te wisselen en\of op te slaan. EriDanos biedt die mogelijkheid wel”, aldus Emiel Godding, manager Informatisering & Automatisering Zwolse Poort/RIAGGz over de IJssel. “Daarnaast bevat EriDanos al veel algemene zorggerelateerde informatie over patiënten die van belang kan zijn voor het zorgproces binnen de GGZ-instellingen. Aansluiten op EriDanos betekent ook aansluiten op een regionale en landelijke infrastructuur waar huisartsen, apothekers en andere zorginstellingen op zijn aangesloten. Een belangrijke voorwaarde om zorggerelateerde informatie tussen instellingen uit te wisselen is hiermee dus ingevuld.” Het elektronische patiëntendossier is dus een belangrijke ondersteuning voor goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen in de regio.

“Zorggerelateerde informatie over de patiënt kan onafhankelijk van werkplek, tijd en gebruiksvorm geraadpleegd worden. Daarmee wordt een eenduidige communicatie gerealiseerd tussen het doorverwijzende ziekenhuis en de ontvangende zorginstellingen of omgekeerd. De zorgverlener heeft snel zicht op de voorgeschiedenis van medicijngebruik en behandelingen elders. Het registreren van gegevens in een computer levert ook minder fouten op dan handmatige registratie. De patiënt kan daardoor beter worden gevolgd door de zorgverlener. Uitgangspunt voor het dossier is dus de patiënt, niet meer de organisatie waar de patiënt wordt behandeld”, aldus Gerard Dresens, directeur van IC2it.

Het patiëntendossier EriDanos is een door NICTIZ (het landelijke kenniscentrum voor ICT en innovatie in de zorg) goedgekeurd en gecertificeerd systeem. Daarmee is de privacy van de patiëntgegevens gegarandeerd. Uiteraard verleent de patiënt toestemming aan de zorgverleners om het dossier te mogen inzien en heeft de patiënt inzagerecht in het eigen dossier.

Artikel delen:

Reageer