Siderius verlaat de Zwolse gemeenteraad

Zwolle – SP’er Tjitske Siderius verlaat de gemeenteraad van Zwolle. In een brief aan burgemeester Meijer stelt Siderius dat ze na 8 jaar de Zwolse raad verlaat omdat de functie niet meer te combineren is met haar lidmaatschap van de Tweede Kamer. Daarnaast roept Siderius het stadsbestuur op te investeren in de Indische Buurt. De Zwolse SP-afdeling bedankt Siderius voor haar jarenlange inzet voor alle Zwollenaren.

Tjitske Siderius kwam in 2006 in de gemeenteraad en werd in 2007 fractievoorzitter. Siderius heeft zich in het bijzonder ingezet voor kinderen die in armoede opgroeien, topsalarissen in de publieke sector, de sociale werkplaats Wezo en jonggehandicapten. Daarnaast maakte ze zich buiten de raad met succes hard voor bewoners van Dieze-Oost die in schimmelhuizen woonden.

Opvolger Frank Futselaar: ‘Tjitske heeft ontzettend veel betekend voor de stad en voor de SP. Als volksvertegenwoordiger was ze betrokken en vasthoudend, niet alleen binnen de raad maar ook daarbuiten. Door haar grote netwerk was ze vaak als eerste op de hoogte van sociale misstanden en niet bang die in de raad op de agenda te brengen. Zij zal zeker gemist worden, maar haar vaardigheden zijn ook hard nodig in de Tweede Kamer. We gaan haar werk voortzetten in Zwolle’.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Afscheidsbrief van de gemeenteraad van Zwolle

  Geachte voorzitter van de gemeenteraad van Zwolle, beste Henk Jan,
  Het moment is aangebroken dat ik ?? met enige pijn in mijn hart ?? de Zwolse gemeenteraad ga verlaten. Het werk als lokale volksvertegenwoordiger is voor mij niet meer te combineren met de belangrijke taak als volksvertegenwoordiger in het nationale parlement. De forse bezuinigingen en kaalslag in de zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid vergen mijn volste aandacht en concentratie. Het zal duidelijk zijn dat ik niet onverdeeld enthousiast ben over de koers die de huidige regering met Nederland is ingeslagen. Ik zal mijn strijd voor een beter Nederland in Den Haag voortzetten.

  Ik heb genoten van het mogen vertegenwoordigen van de Zwolse bevolking. Een raadslid beziet de stad vanuit een heel ander perspectief, dat is voor mij zeer waardevol geweest. Ook de diversiteit aan onderwerpen, heeft mij tot veel nieuwe inzichten gebracht. Er zijn de afgelopen 8 jaar veel mooie dingen gebeurd in de stad. Een nieuw Hedon, een voetbalclub die uit de as is herrezen, een boekwinkel in een kerkgebouw, een opknapbeurt voor het station en de spoorzone, maar ook de toekomstige ontwikkeling op het terrein van de Weezenlanden. Ik ben trots dat ik ?? en mijn partij ?? een stem had(den) in deze ontwikkelingen. Toch zijn er ook beslissingen door de gemeenteraad genomen,die ik met argusogen volg.

  In 2007 heb ik mij bijvoorbeeld met hand en tand verzet tegen de sluiting van basisschool ??het Turfschip??. Voor veel raadsleden misschien een beslissing die weinig voeten in aarde had, maar voor mij zeer belangrijk, omdat het Turfschip een belangrijke sociale functie in de wijk had, ouders vertrouwen hadden in de directeur van de basisschool, 40% van de kinderen uiteindelijk moesten overstappen op het speciaal onderwijs en over de gehele stad moesten worden ondergebracht in plaats van hun eigen wijk. Destijds schreef ik aan het college: ?? De SP is van mening dat er nu een balans in de wijk is gebracht, maar dat deze balans niet verder is uitgebouwd. Dit is het tijdstip om niet alleen de rust en de balans te handhaven, maar juist ook te investeren in deze wijk.??

  De sluiting van basisschool ??het Turfschip?? illustreert voor mij hoe het met veel onderwerpen in deze gemeenteraad is gegaan. De thuiszorg is verder uitgeknepen, de sociale werkplaats gaat sluiten en de regelingen voor mensen die leven in armoede zijn alleen maar gekort. Ondertussen reizen de topsalarissen in de publieke sector de pan uit. In plaats van investeren in de wijken, voorzieningen en de stad, is er de afgelopen jaren vooral bezuinigd. Mijn hart ligt bij de medewerkers van de sociale werkplaats, bij jonggehandicapten en bij de omstandigheden van mensen met een beperking. Ik ben er heilig van overtuigd dat het mogelijk moet zijn dat ook zij een gelijkwaardige positie in onze maatschappij kunnen verwerven, met gelijke rechten, gelijke arbeidsvoorwaarden, gelijke kansen en gelijk respect. Daar blijf ik mij hard voor maken.

  De uitkomst van basisschool ??het Turfschip?? is bekend. De school is gesloten, een groot deel van de kinderen zit op het speciaal onderwijs. Ondertussen woon ik zelf in de Indische Buurt. Dagelijks zie ik hoe er weinig wordt geïnvesteerd in de buurt, om er een aantrekkelijke wijk van te maken: de werkloosheid ligt tweemaal zo hoog als elders in de stad, 1 op de 6 huishoudens leeft in armoede, 1 op de 5 bewoners heeft te maken met een slechte gezondheid, 1 op de 10 voelt zich eenzaam, 16% voelt zich gediscrimineerd . Als bewoners de gemeente vragen om de boel op te knappen, is het antwoord dat de buurtbewoners maar fondsen moeten gaan werven. Ik gruw van zo??n benadering. De Indische Buurt heeft de perfecte ligging, met wat investering zou deze wijk het mooiste jongetje van de klas kunnen worden. Dat is mijn wens voor onze stad.

  Acht jaar volkvertegenwoordiger in Zwolle heeft mij erg veel gebracht. Ik heb de haarvaten van de stad mogen aanschouwen en voelen. Die beleving en ervaring zal ik in mijn verdere leven meedragen. Veel dank voor het ?? soms heftige ?? debat. Ik zal het missen.

  Vriendelijke groet,
  Tjitske Siderius


  Maak melding

 2. Vooral bij de VARA vind je ook topsalarissen, Paul de Leeuw, Paul Witteman, Matthijs van Nieuwkerk. Maar goed dat is dan meer pvda.
  Overigens zit er toch een nieuwe school in het Turfschip, of mag niet ieder kind hier op?


  Maak melding

 3. Tjitske wat is Zwolle jou veel dank verschuldigd door bewoners en door de raad van de gemeente Zwolle.
  Wat hebben ze het jou weleens moeilijk gemaakt, wat had jij een lef om misstanden aan het licht te brengen.
  Wat een mooie kroon op je werk dat je deze taak in Den Haag mag voortzetten. Wij als bewoners in Zwolle moet nu afwachten of de PvdA nog meer VVD gaat worden. Vroeger konden jullie nog samen sterk zijn.

  Wie gaat jou vervangen? als voortrekker van vaak onrecht bij de zwakkere van de samenleving. Van de PvdA valt gewoon niets te verwachten die kan beter zich samenvoegen met de VVD. Mijnheer Joop DEN UIL draait zich om in het graf als hij weet wat zijn partij in Nederland teweeg brengt.

  Moeten we hopen dat de christelijke partijen met jou vervanger af en toe een goeie knuppel in de gemeenteraad zijn hoenderhok gooit.

  Tjitske jou als mens, als zeer hardwerkende vrouw, jou vertrek is een zeer grote aderlating voor Zwolle. Tjitske ik verwacht van de burgemeester dat hij jou een low budget afscheid geeft waar honderden mensen jou de hand kunnen schudden, wat past in jou gedachten, jij verdiend het!!
  Daarnaast Ieder raadslid maakt thuis een gerecht voor jou afscheid en ieder raadslid stelt ?? 100 beschikbaar voor bijvoorbeeld de voedselbank, wat zou dat toch een tof afscheid voor jou zijn.

  Beste Tjitske het gaat jou goed in Den Haag en blijf knokken voor de armoede en het verder tegengaan van het vullen van de portemonnees van de rijke.


  Maak melding

 4. Graaf jou commentaar over dat ieder raadslid 100 euro aan de voedselbank geeft als afscheidssymbool van Tsjitske is mooi .Maar dat zie ik niet gebeuren .Er zijn er nog velen die op wachtgeld leven van deze gemeente wat al een lachertje is daar had de voedselbank ook veel aan gehad.En ik neem aan dat Tsjitske er ook wel stevig op vooruit gaat qua inkomsten in Den Haag dus kan zij ook een duit in het zakje doen


  Maak melding

 5. Dag Pjotter. Ken jij het beloning systeem van de SP?
  Ik ben geen SPr alleen zoek hun beloning stelsel op dan schrik je misschien. Ik gun Tjitske alle goeds en weet tot op heden dat Tjitske haar inkomsten echt niet de Balkenende norm halen.

  Geloof min het is echt een grote aderlating voor ons als bewoners in Zwolle ook al hoef ik of jij het lang niet altijd met de SP eens te zijn.


  Maak melding

Reageer