DeltaWonen trots op resultaten visitatie 2014

Zwolle – Om verantwoording af te leggen aan de maatschappij en om eigen prestaties te kunnen verbeteren, laat deltaWonen zich eens in de vier jaar visiteren. Begin 2014 heeft de visitatie bij deltaWonen plaats gevonden. De resultaten uit dit onderzoek zijn bijzonder positief. DeltaWonen heeft op alle onderdelen hoger gescoord dan het voorlaatste onderzoek in 2010 en scoort op onderdelen zelfs hoger dan de landelijke norm.

 

Als lid van de overkoepelende branche-organisatie voor woningcorporaties Aedes, is deltaWonen verplicht om zich eens in de vier jaar te laten visiteren. De uitkomsten worden gebruikt als handvatten om zaken anders of beter te doen. Waar deltaWonen bij de visitatie in 2010 nog werd gekenmerkt als een ‘corporatie in transitie’, in 2014 is de corporatie uitgegroeid tot een volwassen organisatie, waarbij de nieuwe pro-actieve cultuur heeft geleid tot professionaliteit en een stevige verbinding met de buitenwereld.

Dit jaar werd een andere visitatiemethode gebruikt dan vier jaar terug. Nu worden presteren naar opgave en presteren naar ambities in het eindoordeel als één cijfer weergegeven. Daarnaast is de normering bij deze nieuwe methode strenger dan bij de methode die in 2010 werd gebruikt. Als sterke punten van deltaWonen worden in het visitatierapport genoemd: De initiatieven die de corporatie op wijkniveau ontplooid om de leefbaarheid te verbeteren, de investering in kennis

over de klant, de afstemming van de dienstverlening en (toekomstige) woningen op de klantvraag en marktontwikkelingen en het levensloopbestendig bouwen, gericht op een brede doelgroep. De komende jaren zal deltaWonen wel aandacht moeten blijven geven aan de beheersing en reductie van de bedrijfslasten. Ook zal ze aan belanghebbenden nog duidelijker moeten maken wat de rol van de corporatie is in de komende jaren en waarom het accent ligt op vastgoed.

Het volledige visitatierapport van de visitatie kunt u lezen op onze website:
http://www.deltawonen.nl/over-deltawonen/nieuws/deltawonen-trots-op-resultaten-visitatie-2014/ 

Artikel delen:

Reageer