Aangepast plan voor parkeren bij de Havezate

Het verzoek hiertoe werd gedaan door de omwonenden van de Havezate. Eerder dit jaar vond een rechtszaak plaats, naar aanleiding van een bezwaar vanuit de buurt, waarbij met name het parkeren de aandacht heeft gekregen.

Driezorg heeft het aanbod gedaan om hierover verder na te denken en heeft de architect opdracht gegeven om een voorstel uit te werken waarbij zo’n 20 extra parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd kunnnen worden.

Op korte termijn zal dit plan voorgelegd worden aan de directie van deltaWonen, eigenaar van de grond waarop het plan betrekking heeft. Na akkoord van deltaWonen zal het plan dan in een hoorzitting die door de gemeente Zwolle gehouden zal worden ‘op tafel komen’ waarbij ook de omwonenden zich kunnen uitspreken over het plan.

Driezorg hoopt zo voor een belangrijk deel tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden en door de extra plaatsen zo min mogelijk overlast door parkerende cliënten e/o bezoekers in de nabijheid van de nieuwe Havezate te veroorzaken.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer