Zwolle kiest voor buurtbemiddeling

Zwolle – Voor het bestrijden van woonoverlast, kiezen gemeenten steeds vaker voor buurtbemiddeling. In de periode 2007-2014 steeg het aantal gemeenten met Buurtbemiddeling van 77 naar 207. Zwolle is al sinds november 1996 actief met deze dienst. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ziet buurtbemiddeling als een effectief middel tegen burenoverlast.

Uit de jaarlijkse benchmark dat het CCV voor het zevende achtereenvolgende jaar uitvoerde, blijkt wederom dat de inzet van zo’n 2.200 vrijwillige buurtbemiddelaars succesvol is: landelijk werd in 2013 gemiddeld 69% van de zaken opgelost.

Buurtbemiddeling in Zwolle
In Zwolle is Travers Welzijn al bijna 18 jaar actief met Buurtbemiddeling. Onder leiding van een professionele coördinator werken 29 getrainde vrijwillige bemiddelaars. Er wordt samengewerkt met instanties als woningbouwverenigingen, politie, gemeente, RIBW en JP van den Bent stichting. In Zwolle worden gemiddeld 100 zaken per jaar via partners ingebracht bij Buurtbemiddeling of doordat bewoners zelf bellen. Daarvan wordt zo’n 65% procent naar tevredenheid opgelost.

Slagingskans grootst in vroeg stadium
Buurtbemiddeling heeft de meeste kans van slagen als bewoners tijdig aan de bel trekken. Het motto is dan ook ‘Woonoverlast? Buurtbemiddeling eerst!’. Want, in een zo vroeg mogelijk stadium van de overlast, waarin ruzie niet is geëscaleerd, kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren. Een getrainde buurtbemiddelaar kan mensen begeleiden om met elkaar in gesprek te gaan.

Contact met Buurtbemiddeling
Heeft u vragen over burenoverlast of wilt u iets voorleggen aan het team van Buurtbemiddeling van Travers Welzijn? Neem contact op met Marianne Grooten, coördinator Buurtbemiddeling: 038 421 60 50, buurtbemiddeling@travers.nl. Of kijk hier.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. 1x mee te maken gehad toen ik in een flat woonde. Zijn doorgaans zeer geschikte mensen. Echter als de tegenpartij zo knettergek als een deur is, kunnen zelfs zij er niets mee. 🙂

    Situatie: na 6 jaar in een portiekflat te hebben gewoond, kreeg ik een nieuwe bovenbuurvrouw (urgentieverklaring). had direct opmerkingen aan alle portiekbewoners en kregen van diverse instanties officiële klachten doorgespeeld. Diverse bemiddelingssessies gehad met buurtbemiddeling, waaruit ook wel bleek dat mevrouw ze niet allemaal op een rijtje had.
    Gelukkig verhuisde ze na 6 maanden weer en keerde de rust terug. Dat is inmiddels 5 jaar geleden.

    Nu ik zo terug denk kan ze er ook wel op uit geweest zijn zsm een andere woning toegewezen te krijgen……


    Maak melding

Reageer