Windesheim zit eerstejaars studenten in de weg

Zwolle – Opnieuw zijn er opleidingen op Hogeschool Windesheim die (verplichte) bijeenkomsten voor eerstejaars studenten plannen op data die eigenlijk voor studentenverenigingen zijn gereserveerd. Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) vindt het belangrijk dat hogeschool Windesheim haar eigen afspraken na komt.

Het is opmerkelijk dat opleidingen activiteiten inplannen omdat de hogeschool zelf nadrukkelijk heeft aangegeven dat het absoluut niet wenselijk is om activiteiten in de plannen. Het gaat om de periode van 25 tot en met 29 augustus. In de jaarplanning van Hogeschool Windesheim staat duidelijk vermeld dat 25 en 26 augustus zijn gereserveerd voor de opleidingen, terwijl de overige dagen ingepland zijn voor de activiteiten van studentenverenigingen. Tijdens de Bruisweken is een brief verspreid aan alle aankomende eerstejaars studenten afkomstig van het College van Bestuur van Windesheim. In die brief onderschrijft het College dat studenten niet verplicht naar opleidingsactiviteiten hoeven als zij een activiteit van een vereniging willen bezoeken.

Alle opleidingen van het domein “Business, Media & Recht”, met uitzondering van de opleiding journalistiek, zijn de fout in gegaan. Daarnaast geldt ook dat binnen het domein “Bewegen en Educatie” enkele van de zogenaamde LVO-opleidingen (Leraren Voortgezet Onderwijs) bijeenkomsten of excursies plannen op data die gereserveerd zijn voor de studentenverenigingen. Het is ook opmerkelijk dat de opleidingen deze fout weer maken. Vorig jaar gaf het SOOZ ook al aan dat de opleidingen hun activiteiten niet juist inplanden.

Het SOOZ vindt het belangrijk dat studenten van alle opleidingen de mogelijkheid moeten hebben om deel te nemen aan de activiteiten van studentenverenigingen en is daarom niet blij dat sommige opleidingen hun bijeenkomsten op verkeerde data plannen. Het is des te opmerkelijker Wel is het SOOZ blij dat het College van Bestuur duidelijk laat weten dat opleidingen zich horen te houden aan de voorgeschreven data. 

Het SOOZ wil studenten daarnaast duidelijk maken dat opleidingen op dit moment studenten niet kunnen verplichten om aan activiteiten deel te nemen die voor de start van het collegejaar plaats vinden.

Artikel delen:

Reageer