ChristenUnie komt op voor natuureducatie

De Nationale Parken Weerribben/Wieden en Sallandse Heuvelrug zijn pareltjes in de natuur van Overijssel. De provincie Overijssel komt haar opdracht voor de bescherming van die gebieden na door voldoende budget ter beschikking te stellen voor natuurbeheer en natuuronderhoud.

Maar er is meer: goede projecten moeten door kunnen gaan en een bijdrage leveren aan de beleving van de natuur. Het gaat om projecten voor jongeren in jeugdnatuurclubs, voorlichting aan scholen, enz. Daarom kiest de ChristenUnie voor steun aan de natuureducatieprojecten in de Wieden/Weerribben en Sallandse Heuvelrug. op initiatief van de ChristenUnie wordt in 2015 nog 80.000 euro beschikbaar gesteld. Daarnaast zien wij nog een taak weggelegd voor de provincie in het ondersteunen van het gastheerschap en het vormen van nieuwe netwerken. Daar komt nog eenmalig voor beide parken een bedrag beschikbaar.

Nu zijn de gebieden aan zet: gemeenten, ondernemers en natuurorganisaties zullen samen moeten gaan bekijken hoe zij de beleving van de natuur, de natuureducatie en toeristische arrangementen gaan vorm geven. Daarvoor zijn nieuwe verdienmodellen nodig die op regionale schaal de nodige inkomsten moeten opleveren. Een enorme uitdaging, die de ChristenUnie blijft volgen.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer