Vragen over verplaatsing Campus naar Spoorzone

De Hogeschool Windesheim huisvest een groot deel van de studenten in Zwolle, levert hoogopgeleide werknemers af en speelt een rol als kennisinstituut voor Zwolse ondernemers. De onderwijsinstelling geeft daarmee een impuls aan Zwolle Studentenstad en draagt bij aan de sterke economische ontwikkeling van Zwolle. Ondernemers vinden hier een onaflatende bron van goed opgeleide innovatieve werknemers  en een partner voor innovatieve productontwikkeling. Dat zegt de VVD in Zwolle donderdag.

“Om hierin blijven een rol te kunnen spelen richt de Hogeschool het onderwijs zo in dat afgestudeerden met goede kennis en vaardigheden een baan kunnen vinden. Hierbij hoort een omgeving en dat aangepast is op de stijl van onderwijs.” Een compacte Hogeschool met veel mogelijkheden voor studenten om die vakken te kiezen die nodig zijn voor een goed opleidingsniveau, vind VVD Zwolle. Windesheim overweegt om het Campusterrein naar de Spoorzone aan de Westerlaan te verplaatsen. De VVD vraagt zich af waar deze wens vandaan komt en stelt daarover een aantal vragen aan het college.

Ruimtelijke mogelijkheden op Campusterrein achterhaald

Voor de nieuwbouwplannen is de Hogeschool afhankelijk van de mogelijkheden die de gemeente Zwolle biedt. Hoewel er mogelijkheden zijn om de nieuwbouwplannen te realiseren op het Campusterrein, wordt nu ook duidelijk dat de campuslocatie in het verleden zonder enige stedenbouwkundige onderbouwing gekozen is. Het ligt ver van de binnenstad. Het levert veel verkeerskundige problemen op en de campus is inmiddels ingesloten door de wijk Zwolle Zuid. De gemeente Zwolle is gezamenlijk met de Hogeschool bezig met het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de Campus waarin deze elementen opgelost zouden moeten worden. Door de opmerkingen van de voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Windesheim heeft de VVD Zwolle echter het idee dat de ontwikkelingsvisie teveel beperkingen oplegd voor de plannen van Windesheim.

Windesheim overweegt een nieuwe locatie

De voorzitter van het College van Bestuur lijkt meer mogelijkheden te zien in het verplaatsen van de gehele onderwijsinstelling naar het voormalige gebouw van de PTT aan de Westerlaan. Op deze plaats ligt de Hogeschool dichter bij de stad, blijft het een aantrekkelijk ontsloten locatie en verliest het de belemmeringen en bezwaren die bestaan tegen grootschalige nieuwbouw op het Campusterrein. De VVD Zwolle kan zich de nieuw uitgesproken richting van de Hogeschool goed voorstellen. Het is belangrijk dat een instelling voor Hoger Onderwijs goed aansluit bij de stad. Studenten kunnen makkelijker naar de binnenstad, de school is goed bereikbaar en de betrokkenheid van de onderwijsinstelling met de stad wordt veel duidelijker. Wel vraagt de VVD Zwolle zich af waar deze oproep en wens vandaan komt en wat het college hiermee denkt te doen. In het kader van artikel 44 wil de VVD Zwolle de volgende schriftelijke vragen stellen:

  1. Welke overwegingen zijn naar de mening van het college de basis voor het feit dat de Hogeschool Windesheim voor haar toekomstplannen een geheel nieuwe locatie overweegt;
  2. Welke rol speelt het proces van het opstellen van de ontwikkelingsvisie Campus hierbij;
  3. Welke acties heeft het college ondernomen naar aanleiding van de uitspraken van de voorzitter van het College van Bestuur over de eventuele nieuwe locatie;
  4. Welke mogelijkheden zijn er om de nieuwe perspectieven van de Hogeschool Windesheim stedebouwkundig te vertalen;
  5. Welke invloed zou een dergelijk proces kunnen hebben op parallel lopende plannen zoals de nieuwe locaties voor het Zwolse zwemwater;

De VVD Zwolle verzoek u dringend om de beantwoording van vraag 5 in ieder geval gereed te hebben voorafgaand aan het debat over de locatiekeuze Zwols zwemwater op 8 oktober 2007.

VVD Zwolle

René de Heer

Artikel delen:

Reageer