Windesheim inspireert op Roots, Reli & Rage

Tijdens het evenement Roots, Reli & Rage organiseert VU podium op zaterdag 29 september een aantal inspirerende activiteiten rondom levensbeschouwing en spiritualiteit. Medewerkers van Windesheim verzorgen een debat en een viertal lezingen.

In de boot die van Zwolle naar Kampen vaart, is er een debat met Bert Koetsier en Lodewijk Kruithof. Koetsier is studentenpredikant van Windesheim en Kruithof is filosoof en docent Hoger Onderwijs voor Ouderen. Centrale thema is: de waarheid over God. Het wereldbeeld, mensbeeld en godsbeeld verandert. Hoe vinden kerken een nieuwe taal en nieuwe beelden in het spreken over God? De lezingen zijn in de consistorie van de Grote Kerk in Zwolle. Peter Heij, docent van de School of Human Movement & Sports, spreekt over Grondslagen van ‘verantwoord’ bewegingsonderwijs. Heij is vorig jaar op dit onderwerp gepromoveerd.

Lecor Ict en Onderwijsinnovatie, Peter van ’t Riet, houdt een inleiding over Het mensbeeld van de Tora. Van ’t Riet is voorzitter van de St. Judaica Zwolle. Hij publiceerde eerder over het joodse karakter van de evangeliën en geeft cursussen en lezingen over dit onderwerp. 

<img src=”https://www.weblogzwolle.nl/images/stories/Weblog_7754.jpg” align=”left” hspace=”6″ alt=”Image” />

Ben Louwerse geeft een lezing met de titel Stilstaan bij een zwijgende Thomas. De docent cultuurbeschouwing en auteur van de roman Imitatio, wil met zijn boek en lezing mensen via Thomas a Kempis op Christus wijzen.

Studentenpredikant Bert Koetsier gaat in op de Christelijke geloofstraditie in een veranderende cultuur. Waar was het in de traditie om begonnen en hoe gaat het proces van overleveren verder als dat niet langer verloopt in de bepaalde gestalte die ons lange tijd vertrouwd was?

Voor meer info over het programma: www.rootsrelirage.nl. De toegang is gratis. 

Artikel delen:

Reageer