Ouders in IJsselland vinden hun kinderen gezond

Zwolle – Het overgrote deel van de ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar vindt hun kind gezond. Maar liefst 97% van de ouders ervaart de gezondheid van hun kind(eren) als goed. Toch vindt een derde van de ouders hun kind niet zo weerbaar en eten maar weinig kinderen elke dag groente en fruit.

Dit blijkt uit de vierjaarlijkse Kindermonitor van GGD IJsselland. 5534 ouders in de regio IJsselland hebben meegewerkt aan het onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van kinderen in de regio. Vrijwel alle kinderen (97%) ontbijten elke dag. Dat is belangrijk, want kinderen hebben energie nodig om goed aan hun dag te beginnen. De norm voor groente en fruit eten, wordt helaas door steeds minder kinderen gehaald. 56% van de kinderen eet dagelijks fruit, 36% van de kinderen eet dagelijks groenten. Twee derde van de kinderen eet wel zes dagen van de week groenten en fruit.

Vier van de vijf kinderen is voldoende actief volgens de beweegnorm. En het percentage kinderen met overgewicht is, na jaren van stijging, vrijwel gelijk gebleven met 4 jaar geleden. Een kind dat weerbaar is durft voor zichzelf en voor anderen op te komen. Dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen en om zijn of haar grenzen te bewaken. Ook worden weerbare kinderen minder snel gepest. Twee derde van de ouders vindt hun kind weerbaar. 28% vindt hun kind soms weerbaar en 5% vindt hun kind meestal niet weerbaar.

Pesten komt nog steeds veel voor. Ruim een derde van de kinderen is in de afgelopen drie maanden gepest. Vooral 8 tot 12 jarigen zijn gepest, namelijk 38%. Van de 4 tot 8 jarigen is 29% gepest. In de meeste gevallen vond het pesten plaats op school. Een kwart van de ouders vindt het acceptabel dat een kind jonger dan 16 jaar voor het eerst een slokje alcohol drinkt, 4% vindt het acceptabel als kinderen in deze leeftijdsgroep een heel glas alcohol drinkt. Deze percentages zijn lager dan vier jaar geleden.

Roken vinden ouders minder acceptabel: 9% van de kinderen mag roken uitproberen. Ouders zijn ten aanzien van roken ook minder tolerant dan vier jaar geleden, toen vond 14% van de ouders dat kinderen jonger dan 16 jaar mogen roken. Ten aanzien van alcohol en roken is het belangrijk op tijd de ‘NIX-afspraak’ met je kind te maken: Niet roken en niet drinken onder je 18e. Kijk voor meer informatie op www.NIX18.nl.

Ouders hebben over het algemeen regels en afspraken over tv en computer gebruik. 85% van de ouders heeft regels en afspraken, 37% houdt zich hier strikt aan. Ouders hebben vaker afspraken over het soort programma’s dat gekeken wordt en de spelletjes / websites die een kind mag spelen dan over het aantal uren dat hun kind mag computeren / tv kijken.

Veel ouders zeggen te weten wat hun kind doet op internet, zo weet ruim de helft van de ouders altijd welke sites kun kind bezoekt, een derde weet altijd met wie hun kind chat en ruim een kwart van de ouders kijkt altijd mee met hun kind bij het internetten. 29% van de ouders praat altijd met hun kind over wat hij / zij ziet op internet, 35% praat hier soms over.

Bijna een derde van de ouders van 4 tot 12 jarigen heeft de afgelopen 12 maanden soms, vaak of altijd zoveel zorgen gehad over de opvoeding dat er behoefte was aan deskundige hulp. De meest genoemde manieren waarop ouders opvoedingsondersteuning zouden willen krijgen zijn: internet (37%) een centraal punt (35%), persoonlijke begeleiding (28%) en een opvoedingsspreekuur (16%). In elke gemeente is een Centrum voor Jeugd en Gezin. Je kunt als ouder bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht met al je vragen en voor advies over het opvoeden en opgroeien van je kind. Een op de zes ouders die hulp bij de opvoeding zou willen, geeft echter aan dat ze het Centrum voor Jeugd en Gezin niet kennen.

GGD IJsselland voert eens per 4 jaar een uitgebreid onderzoek uit om de gezondheid van kinderen van 0-12 jaar in kaart te brengen. Hierbij stemt de GGD af met andere GGD’en in Nederland en stemt ze af met gemeenten in de regio IJsselland. In de vragenlijst worden vragen gesteld over leefstijl, lichamelijke en psychische gezondheid en de sociale en fysieke omgeving. De resultaten van het onderzoek bespreekt de GGD met ouders en ketenpartners en vervolgens adviseert GGD IJsselland gemeenten in de regio over hun lokale (gezondheids)beleid. Alle cijfers uit dit onderzoek en ander onderzoek van GGD IJsselland zijn te bekijken op de Gezondheidsatlas van GGD IJsselland via www.gezondheidsatlasggdijsselland.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer