Nieuwe ‘waterregels’ bij Waterschap

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland vernieuwt de Keur samen met de algemene regels en beleidsregels. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft hiermee ingestemd. Vanaf vrijdag 5 september liggen de ‘waterregels’ gedurende zes weken ter inzage bij het waterschap en op de website www.wgs.nl.

De Keur is een verordening met bepalingen wat wel moet (zoals onderhoud) en wat niet mag ten aanzien van waterstaatswerken, oppervlaktewater en grondwater. De algemene regels bepalen wat is toegestaan zonder vergunning en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. De beleidsregels gaan over criteria voor vergunningverlening. De Keur wordt aangepast vanwege nieuwe uitgangspunten van de Unie van Waterschappen. De nadruk komt meer te liggen op wat wel mag in plaats van wat niet mag. Voor veel zaken hoeft volgend jaar namelijk geen vergunning meer worden aangevraagd, maar volstaat een melding.

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van vrijdag 5 september gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een zienswijze over de ontwerpbesluiten worden ingediend. Dit kan schriftelijk of mondeling. De ontwerpbesluiten zijn in te zien via www.overheid.nl (waterschapsblad Waterschap Groot Salland), via de website van het waterschap www.wgs.nl en op werkdagen in het hoofdkantoor van het waterschap, van 9.00 – 16.30 uur. Op de site van het waterschap zijn de kaarten op detailniveau te raadplegen.

Artikel delen:

Reageer