Stichting Empower “plust op”

Zwolle – Stichting Empower, voorheen stichting Autisme Sportief is, zoals het logo symboliseert, aan het "op plussen". In drie jaar tijd is de organisatie die als doel heeft perspectief en kwaliteit van leven voor mensen met een autisme spectrum stoornis te vergroten en te verbeteren, enorm gegroeid.

empowerplustop.jpg

Daar waar de stichting in eerste instantie bestond uit een stichtingsbestuur en enkele personen in de uitvoerende dienst, zetten zich nu ruim dertig personen op verschillende manieren in voor de organisatie. De groei heeft enerzijds te maken met de vraag naar de specifieke begeleiding die door de stichting wordt aangeboden, begeleiders creëren een veilig pedagogisch basisklimaat voor mensen met een autisme spectrum stoornis en de mensen in hun directe omgeving. Dankzij de persoonlijke aandacht ontstaat sneller ruimte voor ontwikkeling op een veilige en prettige manier. Anderzijds heeft de groei te maken met het feit dat de organisatie op alle begeleidingsgebieden de beste professionals in wil zetten.

Daar waar de dienstverlening van de stichting zich in eerste instantie concentreerde op het aanbieden van alleen sportactiviteiten, wordt tegenwoordig een brede vorm van ondersteuning en begeleiding aangeboden. Sport en een gezonde levensstijl blijven daarbij belangrijke middelen, maar de begeleidingsmogelijkheden zijn veel uitgebreider geworden. Wilco Voulon, het gezicht van de stichting, legt uit: "Stichting Empower biedt ondersteuning en begeleiding aan jongeren, studenten en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Dat kan gaan om ondersteuning bij vrijetijdsbesteding, maar ook om begeleiding op woonlocaties en logeeropvang. Doel is om voor de persoon met de autisme spectrum stoornis een positiever zelfbeeld en een betere kwaliteit van leven te realiseren. Daarbij begeleiden en ondersteunen we ook de mensen in de directe omgeving van de persoon met die stoornis. Autisme Sportief blijft in een andere vorm bestaan, namelijk als methodiek voor Stichting Empower." Dankzij de uitbreiding van de dienstverlening, biedt Stichting Empower nu 1 centraal adres voor ondersteuning als het gaat om autisme spectrum stoornissen.

Door de werkwijze van Stichting Empower, ontstaat een bijzondere wisselwerking tussen alle betrokkenen. Wilco Voulon: "Dat biedt voordeel voor iedereen. Want alle betrokkenen worden in hun eigen kracht gezet, ook onze eigen begeleiders. We houden met alles rekening met onze doelgroep. Wie van de dienstverlening van stichting Empower gebruik wil maken, neemt rechtstreeks contact op met Stichting Empower. Dat kan per mail: info@stichtingempower.nl of via telefoonnummer (038) 76 00 969 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00 uur). Meer informatie is ook te vinden op de website: www.stichtingempower.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer