PvdD wil geen doorgang van afschieten van fauna

Zwolle – De Partij voor de Dieren voert op 10 september actie tegen het Faunabeheerplan 2014-2019. Dit omdat op 10 september de provincie Overijssel beslist over het nieuwe afschotplan. In dit afschotplan, dat is opgesteld door jagersverenigingen en agrariërs, staat welke soorten en aantallen wilde dieren zij willen afschieten.

Helaas kijken alle grote politieke partijen niet verder dan de argumenten van jagers en agrariërs en ziet het ernaar uit dat zij op 10 september gaan instemmen met een massaslachting onder dieren. De Partij voor de Dieren Overijssel heeft een zienswijze ingediend en ingesproken tijdens de commissievergadering. Volgens de jagers moeten al deze dieren afgeknald worden omdat zij schade veroorzaken. Het gaat om zwanen, meerkoeten, ganzen, konijnen, herten, zwijnen, spreeuwen, kraaien, eenden en nog veel meer soorten dieren. Ganzen, smienten en zwanen wil men tevens in beschermde Natura-2000 gebieden bejagen, ook tijdens de broodnodige winterrust. De opvatting van de jagers is dat de vogels voldoende winterrust hebben omdat ze ‘slechts’ enkele uren per dag worden beschoten.

Voor dieren die geen schade veroorzaken worden andere redenen gebruikt om te onderbouwen waarom ze bestreden moeten worden. Reeën omdat ze anders misschien de weg oversteken en er aanrijdingen plaatsvinden. Alsof daar geen andere maatregelen voor te bedenken zijn. Voor vossen wordt het argument gebruikt dat zij de boosdoener zijn van de al jaren dalende stand van de weidevogels. Terwijl algemeen bekend is dat de intensivering van de landbouw de oorzaak is en niet de vos. En om ervoor te zorgen dat wij als inwoners of toeristen niet al teveel merken van de jagers praktijken wordt er ’s nachts met kunstlicht op de weerloze dieren gejaagd.

Het jaar in, jaar uit overhoop schieten van dieren om problemen op te lossen is wreed en bovendien onnodig. Blijkbaar zijn de zittende politici niet in staat eindelijk te komen tot een visie op gebiedsontwikkeling waarin ook dieren een plek hebben. Het stimuleren en het evalueren van preventieve verjaagmethoden en diervriendelijke maatregelen, daarin investeert de provincie niet. Hoewel er inmiddels een groot scala aan diervriendelijke maatregelen en middelen beschikbaar zijn voor het aanpakken van de geclaimde ganzenoverlast. Op 10 september protesteert de partij om 13.30 uur voor het provinciehuis tegen het Faunabeheerplan en roept iedereen op hieraan mee te doen.

Artikel delen:
Reacties 13
 1. Het heet niet voor niets een huiskat. De schatting is drie miljoen vogels worden er jaarlijks gegeten door katten.

  Daarom vang ik de kat in mijn tuin en breng hem of naar het asiel of ik ga een stukje rijden een kilometer of 50.  Maak melding

 2. Als het een van mijn katten zou zijn Wim dan maakte ik een rondje no return met jou. Wat een verbeelding, wat en wie ben jezelf?

  Hetzelfde laken een pak voor AU!


  Maak melding

 3. @db Het kan zijn dat we het niet met elkaar eens zijn, maar om nu kinderen gelijk te gaan behandelen aan dieren……

  Off. topic: Zou op zich wel een oplossing zijn. Dieren laten we nooit ondraaglijk lijden, dat doen we met mensen wel. Daar horen we echter onze Christelijke broeders nooit over


  Maak melding

 4. Als de baasjes van katten zich niet sociaal naar hun omgeving kunnen gedragen, dan moeten helaas de dieren het ontgelden!!!

  dus kattenbezitters, verbeter de wereld en geniet van je huisdier
  met andere woorden, schop hem niet de deur uit!!!

  argument een kat moet buiten, dan maar terug naar de natuur en niet in de stad


  Maak melding

 5. De emotie regeert lees ik in alle reakties, helaas. Ik denk van ’t plan dat als er inderdaad een overschot aan schade veroorzakend wild is,
  de jacht een goede oplossing is.
  @suze: katten met kinderen vergelijken; begrijpelijk.
  @mike: je schreef “Dieren laten we nooit ondraaglijk lijden”,
  je vergist je denk ik, dat doen we wel. In de bio-industustrie
  en voor wetenschappelijke doeleinden die geacht worden de
  mens ten goede te komen, en ook in de meer platvloerse en
  regelrecht barbaarse vivisectie industrie.
  Ik lees op wikipedia:
  “er zogenaamde Dierexperimentecommissies ingesteld die
  moeten afwegen of het leed dat aan dieren in proeven wordt
  aangebracht opweegt tegen de voordelen van het experiment
  voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van medicijnen.”
  Tsja, puzzelen.
  Maar concreet: er staat in het artikel dat de dieren schade
  veroorzaken. Maar er staat niet becijferd wat de schade is.
  Zonder goede becijfering kan er helemaal niets doorgaan,
  wat mij betreft.  Maak melding

 6. En waarom weer de christelijke broeders erbij halen?

  Omdat die het euthanasie vraagstuk tegenhouden voor mensen die ondraaglijk lijden, iets waar we geen moeilijkheden mee hebben als het om dieren gaat.

  je vergist je denk ik, dat doen we wel. In de bio-industustrie
  en voor wetenschappelijke doeleinden die geacht worden de
  mens ten goede te komen,

  Daar heb je gelijk in, maar ik bedoel hier natuurlijk de huisdieren, de kat van ome Henk of de parkiet van tante Janny.


  Maak melding

 7. Voor de kattenoverlast moet je bij de eigenaren zijn en hoef je niet de katten te mishandelen; katten kunnen er niets aan doen dat ze de straat opgeschopt worden omdat de eigenaren denken dat de kat dat graag wil.


  Maak melding

Reageer