Waterschap ontvangt Belgische partners

Zwolle – Ook West-Overijssel krijgt steeds vaker te maken met weersextremen. Natte perioden worden afgewisseld met perioden van droogte en watertekorten. Waterschap Groot Salland wil door samenwerking met Europese partners de droogteproblematiek verminderen. In het kader van deze samenwerking ontvangt het waterschap op 11 en 12 september 2014 een groep Belgische partners in Zwolle.

bezoek_belgische_partners.jpg 

Elf Noordwest-Europese partners bundelen hun kennis in het project ‘Governance of DROught adaPtation’ (DROP). Het gezamenlijke doel is om Noordwest-Europa beter bestand te maken tegen periodes van droogte en watertekorten. In het kader van dit project brengen de collega’s van de Vlaamse Milieu Maatschappij en het Algemeen BoerenSyndicaat uit België een bezoek aan Waterschap Groot Salland. Bestuurslid Hans de Jong van Groot Salland ontvangt het Belgische gezelschap donderdagochtend 11 september op het project Salland Waterproof. Tijdens dit project hebben agrariërs en waterschap samen gewerkt aan de wateropgaven binnen het projectgebied. Er zijn maatregelen genomen op zowel bedrijfsniveau als op watersysteemniveau. Een vijftal boeren dat mee heeft gedaan aan het project ontvangt de delegatie op hun erf en vertelt over de maatregelen en aanpak binnen het project.

De Belgische collega’s worden tijdens hun bezoek aan Overijssel ge√Įnformeerd over verschillende Nederlandse projecten. Naast Groot Salland zullen ook waterschap Vechtstromen, Rijkwaterstaat, KWR en provincie Overijssel presentaties verzorgen. Aan bod komen onder andere de nieuwe landbouwschadefuncties, de wijze van waterverdeling tijdens droge situaties, remote sensing (een manier om waterbeheer te ondersteunen via satellieten), het Deltaprogramma en Zoetwatervoorziening Oost Nederland. In oktober 2014 zal Waterschap Groot Salland op zijn beurt samen met LTO Salland op bezoek gaan bij de Vlaamse Milieu Maatschappij in Brussel.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer