Subsidie voor onderzoek hogeschool Viaa

Zwolle – Wat kun je van buren of familieleden verwachten als het gaat om hulp aan mensen met een beperking? Nu we in Nederland van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving gaan, wordt de druk op netwerken van mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking groter. Hogeschool Viaa in Zwolle gaat onderzoeken hoe de netwerken van mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking kunnen worden versterkt. 

De hogeschool werkt daarin samen met de Universiteit voor Humanistiek, de RIBW Groep Overijssel, Frion, MEE en Dimence. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Zwolle en omliggende gemeenten. Het is een groot meerjarig onderzoek dat loopt van september 2014 tot eind december 2017.
Femmianne Bredewold, onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Viaa: "Met dit onderzoek beantwoorden we de belangrijke vraag, wat we precies van sociale netwerken van mensen met een beperking in de buurt en wijk kunnen verwachten. Waar kan je buren toe bewegen en waartoe juist niet en hoe kan steun van buren, familiale mantelzorgers wellicht verlichten?"

De onderzoekers willen handvatten ontwikkelen voor sociale professionals en hun organisaties. "Projecten die gericht zijn op het versterken van netwerken in de buurt gaan we helpen met het 
doorontwikkelen. Het onderzoek heeft als doel professionals te helpen om mensen met een beperking en hun netwerk te ondersteunen. Daarnaast formuleren we aanbevelingen voor gemeentelijk beleid. Zo werken we samen om mensen met een beperking een volwaardige plek in de samenleving te geven", aldus Bredewold. De uitvoering van het onderzoek kan gedaan worden met dank aan een subsidie van de provincie Overijssel.

Artikel delen:

Reageer