Challenge-Connectdag bij stadion PEC Zwolle

Zwolle – Op vrijdag 19 september organiseert het IT PerformanceHouse, als regionale brancheorganisatie voor de IT-sector, de eerste Challenge-Connectdag. Hier krijgen studenten en werkzoekenden de kans om door middel van prikkelende challenges hun talenten te tonen aan werkgevers. De challenge start om 14.00 uur in het IT PerformanceHouse aan het Stadionplein 9 in Zwolle.

Tijdens de Challenge-Connectdag staat de ontmoeting tussen werkgever en toekomstige afstudeerders en werkzoekenden centraal. Studenten laten door middel van verschillende challenges zien waar hun talenten liggen. Zo vergroten zij hun netwerk en de kans op een passende afstudeerplaats of baan. Hierdoor brengt het IT PerformanceHouse vraag en aanbod letterlijk bij elkaar. De challenges zijn in samenwerking met werkgevers ontwikkeld op basis van situaties, vragen of uitdagingen uit de praktijk. Deelnemers van de challenges krijgen een aantal uur de tijd om de opdrachten uit te werken. De Challenge-Connectdag is geen race voor de slimste en de snelste. Maar een manier om de werkgever en toekomstig werknemer met elkaar te verbinden.

Heeft de student een match met een werkgever maar vraagt de werkgever extra specialistische kennis of extra certificaten? Dan is het ICT ValuePack beschikbaar. Dit zijn korte gesubsidieerde opleidingen die parallel aan het onderwijs, specialisaties of certificeringen kunnen toevoegen en gegarandeerd leiden tot een baan. Het IT PerformanceHouse organiseert de dag onder meer in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast wordt het IT PerformanceHouse gesteund door Stichting Centrum Arbeidsvraagstukken ICT (CA-ICT). Meer informatie over de Challenge-Connectdag of over het ICT ValuePack is te vinden op www.ictvaluepack.com , U kunt ook mailen naar info@itperformancehouse.nl of bellen: 088 52 53 00.

Het IT PerformanceHouse bundelt de krachten van IT-dienstverleners, onderwijs, overheid en opleiders om bedrijven en instellingen beter te laten presteren met behulp van informatie- en communicatietechnologie. Dit doen wij samen met onder andere onderwijs, overheid en het bedrijfsleven zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis, ervaring, expertise en faciliteiten. Het IT PerformanceHouse initieert, regisseert en organiseert en heeft een onafhankelijke, faciliterende en waarborgende rol. Het IT PerformanceHouse heeft geen winstoogmerk. Kijk voor meer informatie op www.itperformancehouse.nl . Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT heeft tot doel de employability van de sector en de werknemers in de sector te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Zij doet dit sinds 1997 door het stimuleren van werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsopleidingen, omscholing en herplaatsing. Financiering gebeurt d.m.v. subsidies vanuit eigen middelen. In het bestuur van de Stichting zijn werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vertegenwoordigd. Kijk voor meer informatie op www.caict.nl.

Artikel delen:

Reageer