Tentoonstelling Fa. Wispelwey in stadhuis Zwolle

De Fa. G.J. Wispelwey, in 1851 opgericht onder de naam ‘de Nijverheid’, was in de negentiende eeuw een van de grootste bedrijven in Zwolle. In de fabriek aan de Achtergracht, op de plek waar nu de ING-bank staat, werden op grote schaal gietijzeren en metalen gebruiksvoorwerpen en constructies gemaakt, zoals putdeksels, grafmonumenten, bruggen, gashouders en hekwerken. In 1977 kwam er een einde aan het bestaan van de firma Wispelwey, maar overal in het land zijn nog herinneringen aan deze Zwolse onderneming te vinden. Zoals twee voetgangersbruggen in het Vondelpark in Amsterdam, een straatpomp bij Breda en in Zwolle zelf de Schoenkuipenbrug.

Over de rijke geschiedenis van de Fa. G.J. Wispelwey wordt van 14 september tot en met 21 oktober in de hal van het stadhuis van Zwolle aan het Grote Kerkplein een overzichtstentoonstelling gehouden. Aan de hand van originele voorwerpen en archiefstukken krijgen de bezoekers een beeld van dit bedrijf. Zo heeft Zwollenaar R. Wispelwey gietijzeren producten uit zijn privé-collectie beschikbaar gesteld en worden uit de gemeentewerf van Zwolle gietijzeren objecten als een lantaarnpaal uit 1925 en onderdelen van hekwerken naar het stadhuis gebracht. Een fotopresentatie geeft een beeld van nog bestaande producten van Wispelwey, zoals de al genoemde voetgangersbruggen in het Vondelpark. De tentoonstelling, op werkdagen gratis te bezoeken van 9.00 tot 17.00 uur, is samengesteld door de werkgroep Zwols Industrieel Erfgoed van de Zwolse Historische Vereniging.

In 2005 begon deze werkgroep met een uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van Wispelwey naar aanleiding van de vervanging van oude ijzeren straatlantaarns in de Zwolse binnenstad die in de fabriek aan de Achtergracht waren gemaakt. In de afgelopen twee jaar heeft de werkgroep alleen al in Zwolle zo’n honderd objecten van gietijzer geïnventariseerd. Een aantal daarvan is opgenomen in een speciale wandelroute, die de naam ‘Zwolle ijzersterk’ heeft gekregen.

Een route langs voorwerpen van gietijzer in de Zwolse binnenstad en de 19e eeuwse uitbreidingen in de Stationswijk wordt ook opgenomen in het themanummer van het Zwols Historisch Tijdschrift, dat bij de opening van de tentoonstelling op 14 september wordt gepresenteerd. In dit nummer wordt de geschiedenis van de firma Wispelwey en de techniek van de ijzerproductie beschreven. Voor de betekenis die G.J. Wispelweij, zoon van de oprichter, als fotograaf heeft gehad leest u het artikel van Jeanine Otten (Historisch Centrum Overijssel) op de website van het HCO.

In het kader van de Zwolse Historische Avonden wordt op donderdag 20 september in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) over Wispelwey en de techniek van ijzergieten een lezing gehouden door prof. Dr. George Nieuwmeijer (TU Delft) en prof. dr. Giel van Hooff (TU Eindhoven). De laatste publiceerde in 1987 al een artikel over de geschiedenis van Wispelwey. Tenslotte organiseert de werkgroep Zwols Industrieel Erfgoed op zondag 28 oktober een stadswandeling langs Zwols gietijzer, die om 14.00 uur bij het station van start gaat.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. De Firma Wispelwey was niet gevestigd op de plaats waar nu de I.N.G. bank staat maar aan de overkant van de Dijkstraat waar vroeger de I.N.G. Bank zat (Het gele gebouw.) tot aan de bocht in de Assiesstraat (parkeerdek)


    Maak melding

Reageer