Activiteiten OostCultuurFestival in Zwolle

Tijdens Ramadan wordt van 23 september t/m 7 oktober 2007 in de grote steden van Overijssel het tweede OostCultuurFestival georganiseerd met als titel  ‘Young in Europe; Confusion of Identities and Cultures’. Aan het Assendorperplein in Zwolle vinden van vrijdag 5 – 7 oktober ook een aantal activiteiten plaats.

Bij de eerste editie in februari ging het over de actuele kosmopolitische ontwikkelingen in de muziek op de grens van Oost en West (The Sound of Istanbul). Bij de tweede editie is er vooral werk te zien van curatoren en beeldend kunstenaars die hebben gekeken naar de  ‘confusion’ (verwarring) enerzijds en de ‘fusion’ (nieuwe mengvormen) anderzijds van de nieuwe generatie jongeren die opgroeit met oosterse roots in een westerse omgeving. Het festival wordt geopend door staatsecretaris Nebahat Albayrak op 23 september om 16.00 uur in de Lebuïnuskerk in Deventer.

Young in Europe
Politici en burgers rollen nog dagelijks vechtend over straat over de vraag of de oosterse cultuur wel een plek verdient in de westerse. Maar wie gewoon even stil staat bij wat er op de straat te zien is, merkt dat bij de jonge generatie in de steden die plek inmiddels een feit is. Gewoon heel tastbaar in eten, interieur en kleding (Fashion, Food & Furniture), maar ook in wat we delen in ontmoetingen, geloof en idealisme. OostCultuur laat werk van veertig kunstenaars zien die de moeite namen om daar naar te kijken en die ons op hun beurt daarover verrassende dingen laten zien. Niet alleen de verwarring maar ook de schoonheid, niet alleen de pijn van het achterhoedegevecht maar ook de uitdaging die de voorhoede al lang is aangegaan.

En er is niet alleen veel te zien. Je kunt ook overal aan mee doen. Je eigen kleding Oost#West customizen in Enschede, je laten portretteren met je favoriete medelander in Zwolle, een nieuwe mixmaaltijd uitvinden in Deventer, een interieur workshop volgen in Hengelo. In iedere stad kun je samen met moslims het vasten breken tijdens een iftarmaaltijd, met elkaar in gesprek over wat er gaande is en genieten van muziek en dansvoorstellingen waarin Oost en West samenkomen.

Het volledige programma staat op www.oostcultuur.nl. Vanaf 23 september ook de festivalbrochure verkrijgbaar bij VVV’s, bibliotheken en op de festivallocaties.   

Organisatie
Het festival is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

East#West Con#fusion in Ont-Moeten

Met o.a. Old Gargo van Jeroen Nooter en Sara Nuytemans / Mulitculti fotowand van Pim Trooster / Installatie van Marieke de Jong.

Vrijdag 5 oktober: 15:00 – 23.00
Zaterdag 6 oktober: 15:00 – 23:00 + Iftarmaaltijd
Zondag 7 oktober: 15:00 – 18:00

Locatie: Assendorperplein

Opzet kunstproject Oost Cultuur in Zwolle
Drie projecten waarin geloof, idealisme en respect voor de medemens en de natuur de boventoon voeren. Waarden die in de moderne samenleving op drift zijn geraakt en enerzijds in hedonisme verloren lijken te gaan en anderzijds in fundamentalisme juist extreem de kop op steken. Hoe gaan we daar mee om in Oost en West en wat kunnen we van elkaar leren?
Op het Assendorperplein wordt jaarlijks op een multiculturele wijze Koninginnedag gevierd.Vanuit de Turkse Moskee wordt actief meegewerkt aan de invulling van deze oer-Hollandse traditie. Oostcultuur draait de zaken nu om. Centraal binnen dit eerste Oostcultuurfestival staat de Ramadan, de belangrijkste periode van het jaar voor alle moslims. Elke Hollander heeft wel eens gehoord van deze vastentijd. Maar wat weten we er eigenlijk meer van dan dat er overdag wordt gevast en dat er veel wordt gebeden. Door o.a. de Iftarmaaltijd op te nemen in de programmering is het voor de autochtone inwoner van Zwolle en omgeving mogelijk hier actief aan deel te nemen en mee te beleven wat dit binnen de Islamitische gemeenschap voor rol speelt. Het is dan ook zaak dat het festival een regionale uitstraling en bereik krijgt met een grote openheid om actief deel te nemen aan het programma.Een programma waarin het draait om de ontmoeting, om wederzijdse interesse en om beleving.

Old Cargo van Jeroen Nooter en Sara Nuytemans
Fotograaf Jeroen Nooter en beeldend kunstenaar Sara Nuytemans hebben in de zomer van 2005 een truck op plantaardige olie naar Mongolië gereden. Een reis van 11.711 km om het gebruik van plantaardige olie als brandstof onder de aandacht te brengen en een manier om Mongolië positief op de kaart te zetten.Op een vijftal videoschermen worden in een grote Mongoolse tent, reisverslagen getoond. Er worden foto’s en verhalen gepresenteerd door de kunstenaars die zelf tijdens het festival in de tent zullen bivakkeren.In het project Old Cargo wordt de nadruk gelegd op de dialoog over de individuele verantwoordelijkheid versus de collectieve verantwoordelijkheid. De nadruk ligt niet zozeer op een moralistische vingerwijzende benadering maar meer op de onderlinge ontmoeting en op het uitwisselen van de eigen ervaring. In het project Old Cargo kunnen bezoekers kennismaken met de individuele keuzes van Jeroen Nooter en Sara Nuytemans die, middels hun milieuvriendelijke reis met een vrachtwagen die rijdt op lijnzaadolie naar het ‘vergeten’ land Mongolië, willen aantonen dat er wel degelijk individuele keuzes gemaakt kunnen worden voor een duurzaam energieverbruik en een beter milieu. Jeroen Nooter toonde binnen het Kunstenpark van De Stad Als Theater in 2002, een fotoserie over zijn reis door Afghanistan ten tijde van de Taliban, groot geprint op vrachtwagenzeil. http://www.jojeroen.nl/index.htm

Groeten uit Nederland/Tulpen uit Turkije, installatie van Marieke de Jong
De Tulp komt van oorsprong uit Turkije maar is voor toeristen een typisch Nederlands symbool geworden. Het geeft een historische band aan die Turkije en Nederland, Oost en West met elkaar hebben. Zoals in de 17e eeuw de Turkse sultans tijdens hun enorme feesten al geen mooier cadeau konden bedenken dan een pakketje bollen voor hun gasten, zal ook ook tijdens het festivalweekend de tulp niet ontbreken. In een installatie op het assendorperplein zullen de 25.000 ronde bollen vol belofte van leven en vruchtbaarheid pronken, om tot slot bij alle gasten tot bloei te gaan komen…
www.mariekedejong.nl

Multicultiwand van Pim Trooster
Bij het interactieve fotoproject de Multi-Cultiwand gaat het evenzeer om de ontmoeting tussen met name de autochtone en de allochtone inwoners van Zwolle en omgeving. De Multicultiwand is een vervolg van drie eerdere edities van Troosters interactieve fotoproject binnen het Kunstenpark van De Stad Als Theater: De Rode Wand (2003 en 2005) en De Witte Wand (2006).- In het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over het hebben van een dubbele nationaliteit. Met name kwam de vraag herhaaldelijk aan de orde of personen met een verantwoordelijke rol in het openbaar bestuur niet beter maar een paspoort moeten hebben. Daaruit zou dan hun loyaliteit blijken met Nederland. Pim Trooster draait de zaken om en nodigt met name hen uit die loyaal zijn met meerdere culturen en nationaliteiten. Personen met minimaal twee paspoorten worden door hem gefotografeerd voor de Multicultiwand.- Naast de groep van personen met meerdere paspoorten nodigt Trooster ook allochtone inwoners van Nederland uit om op de foto te gaan met een autochtone Nederlander, vice versa kunnen autochtone Nederlanders op de foto met een door hen uitgenodigde allochtone inwoner van Nederland.- Als derde groep kunnen mensen zich laten fotograferen met een door hen meegebracht voorwerp dat voor hen symboolwaarde heeft voor de (sub)cultuur waar zij zich mee identificeren. Dit ontmoetingsproject levert mooie verhalen en ontmoetingen op en resulteert in foto’s die mensen via internet kunnen bekijken en eventueel kunnen bestellen of (op klein formaat) downloaden. Daarnaast en veel belangrijker biedt het project de mogelijkheid om mensen van verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen en zich gezamenlijk in onderlinge verbondenheid te laten zien.

Pim Trooster stelde binnen De Stad Als Theater vanaf 2002 vier maal het Kunstenpark samen met een zeer gevarieerd hedendaags beeldend kunstaanbod, met een gemiddeld bezoekersaantal van rond de 10.000 per jaar. Een van de verbeterpunten van dit Kunstenpark was wel dat het een te weinig multicultureel Kunstenpark was. Toen OostCultuur te kennen gaf graag met haar multiculturele aanbod te willen integreren in het Kunstenpark leek deze wens om een breder publiek te gaan bereiken in vervulling te gaan.Sinds het duidelijk is dat het voortbestaan van De Stad Als Theater onmogelijk is heeft Pim Trooster zich bereid verklaard om binnen Oostcultuur verder te gaan met het samenstellen van de beeldende kunstprojecten.Pim Trooster en Marieke de Jong zijn zeer vertrouwd met het Assendorperplein, de betrokken partners en het artistieke netwerk in Zwolle. De multiculturele thematiek is nieuw voor hen. Tegelijk zijn het zeer ervaren kunstenaars. OostCultuur ziet dit als een gedegen basis voor een eerste Festivaleditie op locatie in Zwolle. In de komende jaren denken we vanuit deze basis verder de stad in te kunnen trekken met ook meer ‘nieuwe’ gezichten in de programmering.

Partners o.a.: Moskeevereniging, buurthuis de Enk en Eureka

Artikel delen:

Reageer