Schaapskudde van Holtenbroek naar Stadshagen

Zwolle – Woensdagmorgen is de Zwolse Schaapskudde voor een aantal weken verplaatst van Holtenbroek naar Stadshagen. Vanaf wijkboerderij de Klooienberg trok de herder met kudde over de Twistvlietbrug en het Twistvlietpad richtting de buurt Breecamp-Oost.

schaapskudde_zwolle_2.jpg

Foto: M. Wiegers 

Het graasgebied van de Zwolse schaapskudde wordt uitgebreid met de braakliggende terreinen rondom de buurt Breecamp-Oost in de wijk Stadshagen. Dit jaar wordt bij wijze van proef dit gebied begraasd. Wanneer de proef slaagt wordt het gras in Breecamp-Oost ook in het voorjaar tijdens het broedseizoen door schapen kort gehouden. De schapen werden woensdagmorgen door de leerlingen van groep 4 van IKC Het Festival onthaald. De leerlingen hebben twee borden ontworpen en gemaakt. Deze borden geven aan dat er een kudde met herder in de wijk loopt en dat de schapen niet gevoerd mogen worden.

schaapskudde_zwolle_4.jpg

Foto via Twitter: @janprenger

schaapskudde_zwolle_3.jpg 

Foto via Twitter: @BroekmanMB

Al enkele jaren lopen de 250 schapen van de  Zwolse kudde van april tot  november met herder en honden in het Holtenbroekerbos en het Westerveldsebos. De uitbreiding naar Breecamp-Oost in Stadshagen komt voort uit het maai-incident van dit voorjaar. Na dit voorval heeft de gemeente toegezegd op zoek te gaan naar andere manier van groenbeheer tijdens het broedseizoen voor dit gebied. De begrazing door schapen is een duurzame en milieuvriendelijke manier van onderhoud. Insecten, weidevogels, amfibieën en kleine zoogdieren ondervinden van begrazing door schapen geen nadelen.

 

Verblijf

De schapen blijven een paar weken in Breecamp-Oost. Op werkdagen loopt de kudde samen met herder Tjitse Terpstra rond in de wijk. ’s Nachts en in het weekend verblijven de schapen, gedurende die weken, in een nacht- en weekendweiland in de wijk. Wanneer de schapen klaar zijn met de begrazing vertrekken ze weer richting wijkboerderij de Klooienberg in Holtenboek.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Ja, het is een leuk gezicht al die schapen! Maar ontzettend jammer dat hun verblijf onder meer op het hooilandje bij Westerveld fatale uitwerking heeft. Voor de komst van de schapen ontwikkelde zich hier een prachtig, bloemrijk gebiedje. Nu is het aangetrapt en ziet het er desolaat uit met vrijwel uitsluitend biespollen.

  2. Aanwinst voor Stadhagen. Fantastische manier van groenbeheersing. Tsja wat betreft zogenoemde hooilandjes. Die worden natuurlijk ook begraasd!

  3. ‘Tevens’, mocht het gebiedje vlak na de begrazing zijn glans verloren hebben dan is dit op zich geen punt. Volgend jaar staat het, als het goed is, weer volop in bloei. Bloemrijke graslanden en bermen zijn gebaat bij maaien of begrazen. Dit zorgt voor verarming van de grond met tot gevolg, een toename aan bloemrijkere soorten. Maar inderdaad, direct na het maaien of begrazen ziet het er niet al te vrolijk uit. Wel zien we steeds vaker dat bermen gemaaid worden terwijl ze nog maar pas in volle bloei staan. Daar kun je je twijfels bij hebben.

Reageer