Bovenbouw leerlingen maatjes voor brugklassers

Zwolle – De overgang van groep 8 naar de brugklas is voor veel leerlingen best groot. Daarom is het Gymnasium Celeanum sinds dit schooljaar gestart met het zogenoemde Maatjesproject. Elke brugklas krijgt twee maatjes uit de bovenbouw toegewezen om de leerlingen te helpen bij problemen of om anderszins een luisterend oor te bieden. Want wat is immers makkelijker dan om bij zorgen toe te stappen naar een medeleerling in plaats van naar een volwassene? En samen sta je sterk. 

De maatjes zijn leerlingen uit klas 4. Zij hebben zich vrijwillig aangemeld voor dit project. Van Bureau Halt hebben ze een speciale opleiding gekregen en maandag 29 september krijgen zij hun maatjesdiploma. De maatjes worden begeleid door twee docenten, die ook een training hebben gekregen. De maatjes zullen meegaan naar schoolfeesten, Sinterklaasviering, klassenuitjes en andere klassenactiviteiten. Zo ontstaat een band tussen de maatjes en de brugklasleerlingen en zal het voor de bruggers makkelijker zijn om met eventuele problemen of zorgen naar hun maatje te gaan. Hun zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid zal hierdoor toenemen.

Voor de maatjes geldt dat ze al een beetje kunnen ruiken aan het leven na school. Immers, veel van onze leerlingen zullen in de toekomst in posities terechtkomen waarbij coachingsvaardigheden van belang zijn. 

Het Maatjesproject past binnen de visie van de school om bij leerlingen meer verantwoordelijks gevoel te creëren. Naast het Maatjesproject heeft het Gymnasium Celeanum een breed vangnet van zorgverleners, mocht het met een leerling minder goed gaan. De tutor van een klas is daarbij het eerste aanspreekpunt.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Het CCC noemt deze maatjes ; leerling mentoren.
    Goed initiatief, want waarschijnlijk is de drempel om iets bij je maatje aan te kaarten lager dan bij je volwassen mentor.

  2. Wat een goed initiatief, hoop dat meer scholen dat voorbeeld zullen volgen. Brugklassers kunnen het behoorlijk zwaar hebben, met name de kinderen die een beetje buitenbeentjes zijn. Top!

Reageer