Opening nieuw sportcomplex Windesheim

Zwolle – Woensdagmiddag is de nieuwe, openbare sportaccommodatie op het terrein van hogeschool Windesheim in Zwolle officieel geopend. Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim, overhandigde de sleutel van het nieuwe sportcomplex aan Janco Cnossen, bestuurslid van On Campus.

sleuteloverdracht_aan_on_campus_opening_nieuwe_sportcomplex_fotografe_eva_posthuma.jpg 

Het nieuwe sportcomplex huisvest 3 zwembaden, een fitnessruimte, klimmuur, judozaal en 11 sportzalen. On Campus is een aparte stichting die het beheer van het nieuwe sportcomplex voor haar rekening neemt. Het inmiddels afgebroken oude zwembad en de oude sportfaciliteiten waren maar beperkt voor het publiek toegankelijk. Nu kan iedereen uit de regio het hele jaar door gebruik maken van alle faciliteiten in het nieuwe sportcomplex. Het complex is een goede aanvulling op het brede voorzieningenniveau in de regio Zwolle. On Campus heeft de ambitie door te groeien naar een regionaal gezondheidscentrum voor sport en bewegen.

Albert Cornelissen benadrukte dat met de komst van het nieuwe sportcomplex “Windesheim kan beschikken over goede kwalitatieve faciliteiten voor het onderwijs aan onder andere studenten Lichamelijke Opvoeding, Psychomotorische Therapie, en Sport en Bewegen.” Volgens Cornelissen maakt Windesheim door de komst van deze nieuwe, openbaar toegankelijke sportaccommodatie nog meer deel uit van de stad, doordat burgers het hele jaar door gebruik kunnen maken van de faciliteiten van On Campus.

René de Heer, wethouder in de gemeente Zwolle met onder andere sport in zijn portefeuille, benadrukte dat de nieuwe sportaccommodatie echt iets toevoegt aan de stad. Volgens De Heer is breedtesport, de kern van het Zwolse sportbeleid, een belangrijk instrument om bredere maatschappelijke doelen te bereiken, denk aan bewegen, participatie en ontmoeting. En daar levert het nieuwe sportcomplex een belangrijke bijdrage aan.

Ook Janco Cnossen, vanuit zijn verleden als wethouder bij de gemeente Zwolle nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex, onderstreepte het brede maatschappelijke belang van de sportaccommodatie. “De nieuwe accommodatie biedt de mogelijkheid aan velen om actief in beweging te zijn of te komen. Op die manier draagt het sportcomplex bij aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.” En dat is volgens Cnossen hard nodig met het oog op de toekomst waarin er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op een gezonde leefstijl.

Duurzaam, innovatief en voor iedereen
Het nieuwe sportcomplex is een duurzaam gebouw met innovatieve toepassingen. Zo is onder andere zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen en wordt de warmte die vrijkomt, gebruikt om het pand te verwarmen. De chlooroplossing die aan het zwemwater wordt toegevoegd, wordt ter plekke geproduceerd via zoutelectrolyse. Dit resulteert onder andere in een laag chloor- en energieverbruik per zwemmer en een betere desinfectie. Door zoutelectrolyse is het ook veiliger want er is geen chloortransport en -opslag nodig.
Het nieuwe sportcomplex is openbaar en richt zich op alle inwoners van de regio Zwolle. Daarnaast kunnen de faciliteiten ook door sportverenigingen, het bedrijfsleven en particulieren gehuurd worden.

Voor meer informatie over de nieuwe sportaccommodatie, kijk op www.on-campus.nl

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer