Zwolse collecte KWF succesvol

Zwolle – In het jubileumjaar van KWF (65 jaar) heeft de Zwolse collecte, die van 1 t/m 6 september liep, ruim 7,5% meer geld opgebracht dan in 2013. Het totaalbedrag is € 50.307,56 geworden. Dit is te danken aan bijna 650 collectanten die met veel inzet heel veel straten hebben gelopen.

De Afdeling Zwolle is de collectanten erg dankbaar voor alle moeite. En dat geldt ook voor alle wijkhoofden die ook met veel energie de bussen en lijsten hebben verspreid onder hun collectanten. Het blijkt toch elke keer weer dat er een grote motivatie is bij degene die collecteren om een bijdrage te leveren aan de kankerbestrijding. Feit is dat 1 op de 3 mensen in Nederland geconfronteerd wordt met de ziekte.

Speciale dank van he tKWF gaat uit naar de 1e jaars leerlingen van het Deltion College, studierichting drama en muziek. Zij hebben op de afsluitende collectezaterdag in de stad diverse acts opgevoerd voor KWF en met veel passie en inzet gecollecteerd. De 45 studenten hebben samen € 1084,00 opgehaald. Een fantastisch bedrag wat een belangrijk onderdeel is geworden van het totaalbedrag.

In 2015 zal in Zwolle alleen nog met collectebussen gecollecteerd gaan worden. Een ieder die tot nu toe nog met een lijst gelopen heeft zal volgend jaar een bus ontvangen.

Artikel delen:

Reageer