Kamerleden bezoeken Regio Zwolle

Zwolle – Een flink aantal Eerste- en Tweede-Kamerleden bezoekt op 3 oktober de Regio Zwolle. Het werkbezoek is een vervolg op de eerdere ontmoetingen van de landelijke politici met de regionale bestuurders, ondernemers, onderzoekers en partners uit het onderwijs. Een jaar geleden bezochten de ambassadeurs van de Regio Zwolle zelf het Binnenhof, om daar de kracht van de regio onder de aandacht te brengen.

 

Drie thema’s – agrofood, health & care en water – staan centraal tijdens deze dag. Het zijn onderwerpen die volop spelen in de Regio Zwolle. Belangrijk onderdeel van het programma zijn werkbezoeken in de regio aan bedrijven en instellingen die inzichtelijk maken wat de kracht en de uitdagingen voor elk thema zijn in dit deel van het land. Daarna gaan de Eerste- en Tweedekamerleden uit Overijssel, Drenthe, Flevoland en Gelderland en de fractiewoordvoerders vergezeld door de bestuurders van gemeenten en provincies en de ambassadeurs op bezoek naar een aantal locaties.

 

Agrofood

De Koekoekspolder bij Kampen is een belangrijk tuinbouwgebied voor deze regio. Kassen in het gebied worden met een eigen aardwarmtebron duurzaam verwarmd. Bij Kalter Aardbeien wordt het bedrijf zelf belicht en is een presentatie over co-creatie. Op de campus van de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum wordt onder meer ingegaan op ‘smart farming’.

 

Water 

In het Havengebied van Meppel wordt de Regionale Havenvisie toegelicht: Zwolle, Kampen en Meppel werken samen aan één havenbedrijf voor de regio. In de IJssel-Vecht Delta wordt getoond hoe in brede samenwerking slimme combinaties van preventieve maatregelen, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing worden gemaakt. Ten slotte worden de deelnemers in de Proeftuin water geïnformeerd over hoe water een duurzame motor voor de toekomst kan zijn. 

 

Health & care

Bij de Isala klinieken in Zwolle wordt een uiteenzetting gegeven over het Health Innovation Park (HIP) en de Health Regio Zwolle. Het HIP begeleidt kansrijke, innovatieve ideeën die bijdragen aan de verbetering van het maatschappelijk en economisch rendement van de regio Zwolle. De initiatieven worden begeleid van idee tot realisatie. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer gekeken naar domotica, e-overdacht en software voor klinisch onderzoek.

 

 

Samenwerking

De Regio Zwolle is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 19 gemeenten. Deelnemers zijn Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst, Urk, Westerveld, De Wolden en Zwolle. De 19 gemeenten liggen in vier provincies: Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. 

Artikel delen:

Reageer