Gouden Speld KNVB voor Rainer Fröhlich

Zwolle – Vrijdagavond heeft VV Berkum lid Rainer Fröhlich uit handen van de KNVB-vertegenwoordiger, de heer Stan Burm, de Gouden KNVB-speld en daarbij behorende oorkonde ontvangen.

Deze zowel plechtige als feestelijke bijeenkomst vond plaats in de Bestuursontvangstruimte op De Vegtlust, in aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Tevens waren vertegenwoordigers aanwezig van het Algemeen Bestuur, de groep Ereleden van VV Berkum, de Businessclub Berkum, de Bestuursgroepen Commercie en Vrijwilligers & Leden. Tot het allerlaatste moment was Rainer ontwetend van wat hem te wachten stond. Onder realistisch lijkende voorwendselen, bedacht door dochter Kirstin, was Rainer letterlijk en figuurlijk naar De Vegtlust ‘gelokt’. Pas toen hij aan tafel zat en de hem bekende KNVB-vertegenwoordiger zag, begon het kwartje langzaam te vallen. Na het welkomstwoord kreeg de KNVB-vertegenwoordiger de gelegenheid om snel aan Rainer duidelijk te maken waarvoor we bij elkaar waren gekomen, namelijk de uitreiking van de Gouden Speld.

Het was overigens niet alleen de avond van Rainer, maar ook van Wietske (vrouw Rainer). Want elke spreker die na de uitreiking van de Gouden speld Rainer toesprak betrok ook haar nadrukkelijk in de waardering voor de vele bijdragen welke Rainer al meer dan 40 jaar lang voor de club levert. 

Het voert te ver om alle waarderende woorden alsmede voorbeelden van al zijn succesvolle activiteiten, en daarbij behorende anekdotes, hier weer te geven. Maar één van de sprekers wist de persoon Rainer en zijn betekenis voor de club op treffende wijze samen te vatten: ‘Je hebt leden met zwart-wit bloed in de aderen, je hebt leden met een zwart-wit hart, je hebt leden met een groot zwart-wit hart en je hebt Rainer Fröhlich’. 

Na uitreiking van de Gouden Speld en na de waarderende woorden uit de verschillende geledingen van de vereniging bedankte hij de aanwezigen en de vereniging voor de eervolle onderscheiding die hij zojuist had een gezellige en geanimeerde sfeer, waarbij herinneringen en anekdotes (en sterke verhalen) de revue passeerden. Voor iemand (ondergetekende) die naar verhouding nog niet zo lang betrokken is bij de VV Berkum waren dat leerzame momenten. Wij gingen uit elkaar na nog eens uitgesproken te hebben dat we als vereniging menen dat Rainer met oprechte trots en grote voldoening de Gouden Speld mag dragen. 

De Gouden KNVB Speld is een landelijke KNVB-onderscheiding, welke kan worden aangevraagd door het Bestuur van de desbetreffende voetbalvereniging.Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan hen die gedurende een lange reeks van jaren een zware functie binnen het verenigingsbestuur (lid dagelijks bestuur, wedstrijdsecretaris) uitoefenen en/of overige bestuursfuncties binnen de vereniging uitoefenen. 

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer