PvdA praat over de zorg

Zwolle – Zaterdag vond in Zwolle een PvdA- regiobijeenkomst plaats met als thema de ‘zorg’. Aanwezig waren onder andere de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar, Tweede Kamerlid Otwin van Dijk en Rene de Vent, wethouder in Hardenberg. Kamerlid Van Dijk hield een vlammend betoog over de wijzigingen in de zorg.

otwin_van_dijk.jpg 

“Niemand hoeft in de piepzak te zitten over de vraag of hij, als het werkelijk nodig is, zorg verleend zal krijgen. De zorg aan je lijf is verzekerd, het kost je geen eigen bijdrage en er is geen eigen risico. Toch maakt iedereen zich zorgen over de zorg terwijl dat niet echt nodig is.’ Deze toezegging komt van Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid op een bijeenkomst in Zwolle. ‘Geen land in Europa geeft zoveel geld uit aan de zorg en dat zal ook wel zo blijven. Wat niet betekent dat het niet beter kan. Het moet kleinschaliger worden georganiseerd en vriendelijker. Niemand zit te wachten op de huidige protocollenterreur.“ Van Dijk stak een strak bij de praktijk aansluitend verhaal af waarbij hij, als rolstoelgebruiker, als ervaringsdeskundiger optrad.

In de Tweede Kamer treedt hij op als fractiespecialist voor de zorg en daarom vecht hij tegen vooroordelen. “Wie wil er de regie uit handen geven als het gaat om zijn eigen welzijn”,  vroeg hij zich af. “Wat is het nut van soms wel tien verschillende zorgverleners op één adres? Nog even en de zorgvrager heeft als belangrijkste taak het coördineren van het werk van al die zorgverlenende instanties die bij je aan de deur komen.”
Van Dijk bestreed allerminst dat er fors bezuinigd moet worden op de zorgkosten maar voegde er aan toe dat een zeer grote meerderheid in de Tweede Kamer instemt met de veranderingen. “We lopen al jaren te zeggen dat de kosten de pan uit rijzen, we zetten proefprojecten op en we testen nieuwe mogelijkheden. Daarom moeten we nu het lef hebben om door te pakken.”

Spannend en eng
Van Dijk gaf toe dat het zogenaamde transitietraject ‘best spannend en eng is’ maar noemde het een kans omdat de nieuwe wetgeving  het mogelijk maakt dat de wensen van de cliënt leidinggevend wordt in plaats van de nu geldende protocollen. “De organisatie moet op wijkniveau worden ingericht waarbij er moet worden geluisterd naar de oplossingen die de cliënt zelf voor ogen heeft. De ervaring leert dat zij zelden overvragen maar slechts vragen om ondersteuning om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.”

Tijdens de bijeenkomst werd de leidende rol van de gemeenten nogmaals belicht. Volgens van Dijk moeten die niet de fout maken om de bestaande instituten over te nemen maar met slimme oplossingen komen  die dicht bij de mensen staan om de zorg goedkoper en vooral beter te maken. “De gemeenten kunnen bijvoorbeeld in hun contracten met zorgleveranciers eisen dat er niet meer dan tien procent overheadkosten worden gemaakt. Nu kan dat wel oplopen tot vijftig procent omdat zorginstituten te groot zijn geworden met te veel duur betaalde managers die niets toevoegen aan het product. Eigenlijk kun je zorg niet door één overheid niet regelen omdat ‘Den Haag’ niet in de ogen van 16 miljoen Nederlanders kan kijken. Een wijkteam bestaande uit een wijkverpleger en een zorgambtenaar van de gemeente kunnen dat wel. Zij kunnen een plan op maat maken en daarbij de directe omgeving van de betrokkenen betrekken.”

Wij weten dat we het kunnen
Wethouder Nelleke Vedelaar van Zwolle vertelde dat zij niet de ervaring heeft dat het rijk de verantwoordelijkheid van de zorg achteloos over de schutting van de gemeenten heeft gegooid. “Wij hebben de handschoen opgepakt omdat wij weten dat wij het kunnen.” De gemeente Zwolle heeft in 2015 voor alle wijken  teams opgezet die iedereen die een beroep op steun doet persoonlijk bezoeken. “In de eerste proefprojecten, bijvoorbeeld in Wythmen, hebben wij ervaren dat de buurt het als collectief oppakt. We merken dan dat de gemeenschap zich veel minder zorgen maakt over de toekomst omdat zij zijn gaan geloven in hun vermogen om het voor de buurt leefbaar te houden en mensen niet eenzaam of hulpbehoevend weg dreigen te kwijnen.”

Uit de toespraken bleek wel dat de mensen zeker veranderingen zullen merken. De tijd dat mensen achterover kunnen leunen omdat de overheid altijd alles oplost is voorbij. “We zijn in onze opvattingen eigenlijk de weg kwijt geraakt”, zei wethouder René de Vent van Hardenberg. “Dingen die we nog niet zo lang geleden zelf oplosten lijken nu op afroep gratis aan de deur geleverd te moeten worden. Dat is niet meer te betalen”, aldus de Vent. De gemeente Hardenberg heeft daarom besloten dat de gemeente niet  stelselmatig hulp in de huishouding zal betalen.

“Wanneer in voorkomende gevallen uit de keukentafelgesprekken blijkt dat dat toch moet kan in individuele gevallen een beroep worden gedaan op de wet Bijzondere Bijstand. Daarvoor hoef je trouwens geen bijstandsuitkering te hebben; de regeling geldt voor iedereen.” Wel realiseert hij zich dat de gemeenten nog veel beter moeten uitleggen waarom de veranderingen nodig zijn maar ook welk voordeel de burgers er  uit kunnen putten.  “Over 15 jaar ziet de zorg in Nederland er heel anders uit”, zei de Vent. “Dan is er een eind gekomen aan de grote, dure instituten en lossen de mensen hun problemen zelf op met ondersteuning van de overheid op maat, als het echt nodig is.”

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Even reageren:

  Kamerlid Van Dijk: Zorg aan je lijf is verzekerd, het kost geen eigen bijdrage.
  Dat is onzin, iedereen betaalt al lang een eigen bijdrage voor zorg.

  Mee eens dat er geen 10 zorgverleners aan de deur moeten komen, daar wordt de client gek van of snapt er niets meer van.

  Het op wijkniveau in Zwolle invullen: De pilot van 2 wijkteams moet per 1 oktober gaan werken (de juiste voorbereiding was er niet maar het gaat gebeuren…).
  De interne sollicitatieprocedures voor duizendpoten is nog geen 2 weken terug begonnen.
  Is de gemeente ineens veranderd in een super-instelling waar commercieel bedrijfskundigen nog niet van durven dromen?

  Is het proefvoorbeeld van de wethouder over Wythmen wel relevant voor een stad als Zwolle, Wythmen bestaat immers uit een soort van dorpsgemeenschap waar de sociale betrokkenheid m.i. heel anders is.

  Het verhaal van de wethouder uit hardenberg levert ook geen nieuws op, de hulp in de huishouding wordt immers al lang niet meer stelselmatig door de gemeente vergoed. Er geldt een eigen bijdrage die gerelateerd is aan inkomen en bezit.
  Ofwel, met een hoger inkomen of een eigen woning mag je alles zelf betalen.

  “De wet bijzondere bijstand geldt voor iedereen”…
  Klopt, als “iedereen” bijna aan de geeuwhonger ligt.

  Ik dacht aan de volgende uitspraak:
  “Veel beloven en weinig geven doen gekken in vrede leven”

  Nu nog even afwachten of de Zwolse burger idd gek is of dat het toch anders is..

 2. De nieuwe manier van zorg door de gemeente moet eerst gaan draai en dan halverwege het volgend jaar zullen we gaan zien wat er wel en niet klopt en vooral hoe het anders moet!

 3. Schaamteloos dat een PVDA-kamerlid deze schandalige bezuinigingen komt uitkeggen/verdedigen. Die hele marktwerking in de zorg is een farce. Dit soort taken bij gemeentes neerleggen is vragen om problemen.

 4. Ik ondervindt de gevolgen nu al.

  CIZ trekt indicaties in, activiteitencentra sluiten, mensen moeten maar naar een ander centrum terwijl ze zelf vervoer regelen etc.
  Mensen haken af door dit soort dingen.

  Wythmen is ontstaan vanuit de wijkzorg en absoluut geen vergelijk voor een wijk als Holtenbroek of Zwolle-Zuid.

  De wijkteams zijn er nog niet en per 1 oktober dus al helemaal niet.
  De gemeente zou de cliënten kennen ?
  Ze weten niet eens hoeveel er het zijn.
  Met hulp van (dure) externe adviesburo’s wordt de zaak nu op poten gezet.

  Onterechte opmerking dus van eerst maar eens een 1/2 jaar draaien en dan bijsturen.

  Wat wel goed is dat er geen 10 hulpverleners meer over de vloer komen en niet op de automatische piloot dingen worden toegekend.

 5. Het is heel simpel een bezuiniging (op de thuiszorg) van bijna 40 %, als dat geen gevolgen heeft voor de clienten dan is dit gewoon een WONDER!
  zeker als je erbij betrekt dat we ouder worden, langer thuis moeten blijven enz.

 6. Nou het bijsturen kan wat mij betreft nu al gebeuren. Om te beginnen met het afschaffen van het woord ‘keukentafelgesprek’ in dit verband.
  Hoe gezellig kun je het maken.

 7. Het keukentafelgesprek is niets nieuws, daar werkt de WMO al lang mee (sinds 2011).

  De verhalen van de (plaatselijke) politiek zijn lek.

  Dit zijn de feiten en die spreken elkaar volmaakt tegen:
  – 40% minder geld.
  – Langer en dus meer mensen thuis ipv in een verzorgingstehuis.
  – De vraag naar hulp, zorg en veel woningaanpassingen neemt toe.
  – De vergrijzing neemt toe.

  Vaak wordt zorg als synoniem gebruikt voor huishoudelijke hulp, dat zijn twee verschillende instanties.

  CIZ (die de AWBZ zorg indiceert) wordt opgeheven.
  Dan is voor nu het plan dat persoonlijke begeleiding naar de gemeente gaat en de persoonlijke verzorging etc. naar de (commerciele!) zorgverzekering.

  Maar omdat e.e.a. nog niet door de eerste kamer is en de gemeentes er nog niet klaar voor zijn komt er voor langdurig geindiceerde clienten een overgangsjaar(2015).

  nb.
  Zo als omschreven lijkt het er nu voor te staan maar verbaas u niet als er nog van alles verandert..

Reageer