Contract kunstenaar Geheugentheater ontbonden

Zwolle – Het contract met de kunstenaar van het Geheugentheater (Stadshagen) wordt ontbonden. Op deze manier kan de gemeente het terrein waar het fundament van het kunstwerk ligt, vrijgeven voor nieuwe initiatieven. Tevens gaat de gemeente een vordering tot schadevergoeding bij de rechtbank neerleggen. Hiermee wil de gemeente het bedrag dat is betaald voor het kunstwerk terugvorderen van de kunstenaar. Op Weblog Zwolle was veel verontwaardiging over de wanprestatie van de kunstenaar en gemeente destijds.

 

Indien de rechtbank de kunstenaar veroordeelt tot het terugbetalen van het bedrag dat de gemeente als voorschot aan de kunstenaar heeft betaald,  heeft het gemeentebestuur voor de duur van twintig jaar het recht om over te gaan tot invordering en beslaglegging op onder meer inkomsten die de kunstenaar vergaart. Eerder legde de gemeente hem al een dwangsom van € 300.000,– op als gevolg van een vonnis van de rechtbank in juni 2012, waarbij de kunstenaar werd opgedragen het kunstwerk alsnog zo spoedig mogelijk af te maken. Ondanks deze opgelegde dwangsom is het kunstwerk niet door de kunstenaar afgemaakt. De financiële positie van de kunstenaar is momenteel zodanig dat er geen vermogen aanwezig is waarop beslag gelegd kan worden.

Nieuw initiatief

Nu er ruim twee jaar is verstreken sinds de rechterlijke uitspraak uit 2012  acht de gemeente de kans dat de kunstenaar het Geheugentheater afmaakt nihil en ontbindt de overeenkomst. Na ontbinding kan de locatie van het kunstwerk vrijgegeven worden voor nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels is in Stadshagen voor de plek van het Geheugentheater een initiatief ontstaan voor het aanleggen van een natuurspeelplaats.

 

Kunstwerk

De kunstenaar kreeg in 2006  de opdracht om een kunstwerk te ontwerpen waar de geschiedenis van Werkeren in naar voren kwam. Op een antieke kaart uit 1773/1774 is te zien dat op deze plek een kasteel stond. De bijbehorende tuin had een stervormig lanenpatroon. Het Geheugentheater werd hierop geïnspireerd. Na het voltooien van het fundament, stagneerde het werk. Vervolgens heeft de gemeente Zwolle via de juridische weg de kunstenaar gemaand om het werk af te maken. 

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Jammer. Het idee van zo’n kunstwerk in stervormig was wel mooi geweest. Hoe lang loopt die kwestie al wel niet! Acht jaar lang ligt het er al troosteloos bij. Het zal eens tijd worden voor actie! Beetje oud nieuws. Dat de kunstenaar financieel aan de grond zit, is al jaren bekend. En van een kale kip kun je inderdaad niet plukken!


    ⚠️ Meld

  2. @Sanne, eens met je. Dit is toch echt een fout van de gemeente Zwolle, acht jaar nota bene. Wat is hier fout gegaan? dit gaat de inwoners veel geld kosten … zonde. Ben benieuwd hoe de gemeente raad zich hier uit praat. En inderdaad die kale kip. Zeg maar dag met je handje die kosten zie je nooit terug.    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.