Kraanbolwerk krijgt een nieuwe kademuur

Zwolle – Aan de zuidkant van het Kraanbolwerk komt een nieuwe kademuur. De muur verkeert in een minder goede staat dan gedacht en moet ofwel opgeknapt of vervangen worden. Gemeente Zwolle en AM kiezen voor de vervanging. Eind deze week wordt dit deel van de kademuur gesloopt. De nieuwe muur wordt tijdens de bouw van De Stelling weer opgebouwd en maakt dan onderdeel uit van het nieuwe gebouw.

18-08-2014_weerfoto__omgeving_kraanbolwerk.jpg

Het deel van de kademuur en de fundering aan de zuidkant van het Kraanbolwerk verkeert in een minder goede staat dan gedacht. Zo is op verschillende plekken het voegwerk aangetast en zitten er scheuren in de muur. Afgelopen week is een tijdelijke extra damwand in de Thorbeckegracht geplaatst.

"We konden er ook voor kiezen om de kade te herstellen," legt wethouder Jan Brink uit, "maar het is mooier en financieel aantrekkelijker om de muur opnieuw op te trekken en deze mee te nemen in het gebouw. Op zo’n bijzondere locatie als het Kraanbolwerk, waar ‘deltaproof’ en de beleving van water belangrijke uitgangspunten zijn bij de bebouwing en inrichting, vinden we dit een passende oplossing".

Het Kraanbolwerk ligt buitendijks. Het water in de stadsgrachten is direct verbonden met het IJsselmeer en bovendien wateren de Sallandse weteringen af door de Zwolse binnenstad. Dit betekent dat de waterstanden bij het Kraanbolwerk sterk kunnen fluctueren. Alle appartementen en woningen op het Kraanbolwerk worden daarom ‘deltaproof’ gebouwd. Een concrete maatregel is bijvoorbeeld dat de woningen ook vanaf het hoger gelegen dek van de parkeergarage bereikbaar zijn. Bij extreem hoogwater houden de bewoners het droog. Bovendien wordt het gebied zo ingericht dat het water meer zichtbaar en beleefbaar is voor de bewoners. Zo komt er bijvoorbeeld bij de Thorbeckegracht een steiger en een trap waar de afwatering van het regenwater overheen loopt.

Op dit moment wordt de grond op het Kraanbolwerk gesaneerd. De saneringswerkzaamheden bestaan uit het verwijderen van betonnen vloeren en funderingsresten, ontgraven en afvoeren van verwijderde grond en het verwijderen van ondergrondse opslagtanks van de voormalige verffabriek. Na de sanering maakt de aannemer de grond bouwrijp. De saneringswerkzaamheden zijn afgerond voordat AM op 1 december met de bouw van De Stelling begint. Het vervangen van de kademuur leidt niet tot vertraging van de bouw.

Artikel delen:
Reacties 8
  1. @dick: Lees:

    “We konden er ook voor kiezen om de kade te herstellen,” legt wethouder Jan Brink uit, “maar het is mooier en financieel aantrekkelijker om de muur opnieuw op te trekken en deze mee te nemen in het gebouw.

Reageer