Leerlingen Meander College in gesprek met politici

Zwolle – Leerlingen van het Meander College, Dobbe 37 in Zwolle krijgen donderdag 9 oktober een gastles van twee politici. Statenlid Henk Veltkamp (VVD) en raadslid Gerrit van der Kooy (VVD) van de gemeente Zwolle gaan met jongeren in gesprek over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente daarin

 

Deze lessen zijn onderdeel van het project Jong Overijssel doet mee! van de provincie Overijssel en vormt voor een aantal leerlingen de voorbereiding op deelname aan de Overijssel Debat Award op 27 november in het provinciehuis. De les wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

 

Lastig onderscheid

Voor jongeren is het lastig om onderscheid te maken tussen wat een provincie, het rijk en de gemeente doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Reden voor de provincie, gemeente en ProDemos om samen de scholieren op school op te zoeken.

 

Democratie onder schooltijd

 

De provincie Overijssel besteedt sinds enige jaren extra aandacht aan jongeren vanaf 15 jaar met de bedoeling om hen meer te betrekken bij de democratie. Sinds twee jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos en gemeenten. Ook de gemeenteraad van Zwolle ondersteunt van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer