Waterschap viert jubileum met kunstwerk

Donderdag 20 september 2007 vindt om 15.30 uur de symbolische onthulling van het kunstwerk plaats dat bij het hoofdkantoor van het waterschap aan de Dr. Van Thienenweg 1 in Zwolle een plaats heeft gekregen. Dit moment is tevens de aftrap van het jubileumjaar 2008, waarin het waterschap 700 jaar bestaat.

Vorig jaar heeft het waterschapskantoor in Zwolle door het aanbrengen van het logo, belijning en verlichting meer uitstraling gekregen. Het laten maken van een sculptuur door de Zwolse kunstenaar Ronald Westerhuis is hiervan het sluitstuk. De onthulling van het kunstwerk/aftrap jubileumjaar gaat gepaard met een theatershow gebaseerd op het thema ‘Al 700 jaar een toekomst met water’. Als afsluiting gaan 700 ballonnen de lucht in. Vinders van een ballon kunnen een aardige attentie tegemoet zien.

Jubileumjaar

Op 4 juni 2008 bestaat het Waterschap Groot Salland 700 jaar. Precies op die datum is het zeven eeuwen geleden dat Bisschop Guy van Avesnes naar Salland kwam en met zijn raadgevers naar de Zwolse Spoolderberg ging. Daar werd in aanwezigheid van ridders, knapen en het ‘mene land’ regels gesteld om het gebied tussen de Hunnepe en de Zuiderzee in de toekomst voor overstromingen te vrijwaren. Allereerst werd bepaald dat er jaarlijks driemaal een dijkinspectie of schouw zou plaatsvinden. Deze werd, zoals overal de gewoonte is, ‘gedreven’ door het college van dijkgraaf en heemraden, of zoals het later vaak wordt genoemd de dijkstoel. Deze regels, zo’n vijfendertig in getal, zouden bekend worden als het Dijkrecht van Salland en naar de oorkonder – ook wel de ‘Guyen dijkbrief’ – worden genoemd. Deze ‘Guyen dijkbrief’ geldt volgens historici als de ‘grondwet’ van de Sallandse Schouw, en is daarmee de voorloper van het huidige Waterschap Groot Salland.

Jubileumprijsvraag

Om het 700-jarig bestaan extra luister bij te zetten, organiseert het  Waterschap Groot Salland diverse activiteiten. Eén daarvan is  een jubileumprijsvraag waarmee individuen of groepen mensen worden uitgenodigd een voorstel in te dienen dat ze graag uitgevoerd zien worden. Voor de winnaar ligt de daadwerkelijke uitvoering van het project als prijs klaar, uiteraard op kosten van het waterschap. Voorwaarden zijn dat het project vanzelfsprekend met water heeft te maken, maar ook vernieuwend en tegelijkertijd uitvoerbaar moet zijn. De uitvoering van het project moet ook een toegevoegde waarde hebben voor de buurt of het gebied waar de uitvoering is gedacht.

Veel is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van steigers voor kano’s, een stuk grond waar flora en fauna haar eigen weg kan vinden, recreatief medegebruik, verfraaiing van sloten of misschien een locatie waar de jeugd veel kan leren over water en al haar mogelijkheden.

Inzendingen kunnen uiterlijk tot 1 februari 2008 aan het waterschap worden toegestuurd.

Het zou prachtig zijn als de uitvoering in het jubileumjaar 2008 uitgevoerd zou kunnen worden.

Naast deze prijsvraag, vindt er ook een foto-/,schilder- en filmwedstrijd plaats en komt er een jubileumonderdeel op de website van het waterschap. Hier worden onder meer historische waterverhalen gepubliceerd uit het gebied van Groot Salland. Tevens organiseert het waterschap een symposium over waterbeheer in verleden en toekomst.

Meer informatie staat op www.wgs.nl/700jaar

Ronald Westerhuis uit Zwolle is de bedenker en maker van het kunstwerk. Hij heeft reeds wereldwijde publiciteit gehad bij de onthulling van zijn sculptuur in het Holland Heineken Huis in Athene 2004 door Erica Terpstra. Steeds meer mensen ontdekken zijn veelzijdigheid en zien hoe hij van roestvrij staal spannende beelden weet te realiseren.

 

Motivering sculptuur Waterschap Groot Salland

 

Om het waterschapskantoor van Groot Salland in Zwolle meer uitstraling te geven is aan beeldend kunstenaar Ronald Westerhuis opdracht  gegeven om een sculptuur te maken. Dit beeld is geheel uitgevoerd in roestvrij staal en heeft een hoogte van 11 meter. De symbolische onthulling hiervan vindt plaats op donderdag 20 september om 15.30 uur. Dit moment grijpt het waterschap eveneens aan als startschot van de viering van 700-jarig jubileum in 2008.

 

Met deze sculptuur verbeeldt de kunstenaar met drie verticale staanders de drie kerntaken van het waterschap: de zorg voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en het gewenste waterpeil. Hiermee bewaakt het waterschap een essentiële schakel in onze wereld.

 

De hoogte van de gepolijste staanders varieert waarmee snelheid in de sculptuur ontstaat en vooruitgang, kracht en innovatie worden uitgedrukt. Een hoogglans gepolijste bol symboliseert onze wereld.

Artikel delen:

Reageer