SP doet aanbevelingen over werknemers Wsw

Begin april 2007 organiseerden de SP-afdelingen in Overijssel een meldweek voor de werknemers in de sociale werkvoorziening (Wsw). De SP zegt geschrokken te zijn van de meldingen over de slechte begeleiding. Volgens de partij moeten de verantwoordelijke gemeenten meer aandacht geven aan een juiste uitvoering van de Wsw, zodat een halt wordt gebracht aan de ‘ontmenselijking’ van de werkvoorziening.

Op basis van de gehouden meldweek worden een tiental aanbevelingen aan de gemeenten gedaan, die verantwoordelijk zijn voor een juiste uitvoering van de Wsw.  Eén van de belangrijkste aanbeveling is dat er meer aandacht voor de werkdruk en de werksfeer moet komen en dat er meer aandacht moet worden besteed aan de begeleiding. Daarnaast geeft de SP aan dat er bij het uitplaatsen van medewerkers naar een reguliere werkgever betere informatie, duidelijkheid en hulp moet komen voor de werknemer.

Het initiatief voor de meldweek werd genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Larcom in Ommen, waarbij werknemers, woonachtig in Hellendoorn, gedwongen werden in Nijverdal te gaan werken. Een actie van werknemers en betrokkenen voor keuzevrijheid voor deze SW-ers, ondersteund door de SP, had een herziening van het beleid tot gevolg.

Om te peilen of deze gebeurtenissen op zichzelf stonden hebben diverse SP-afdelingen de meningen en bevindingen van de werknemers binnen de Overijsselse sociale werkvoorzieningen Larcom in Ommen, Hardenberg en Raalte, WEZO NV in Zwolle, DCW in Enschede, SOWECO NV in Almelo, SWB Midden Twente in Hengelo en de Noord West Groep NV in Steenwijkerland gepolst.

De SP heeft tijdens deze meldweek via internet, telefoon en aan de bedrijfspoort een zeventigtal reacties ontvangen. Woordvoerder Tjitske Siderius: “Naast een enkele positieve reactie waren de meeste negatief over de ervaringen bij de sociale werkvoorziening. De reacties gingen over het uitplaatsen en herplaatsen van werknemers, problemen met de leiding, begeleiding op de werkvloer en de kwaliteit van het werk. Wij zijn geschrokken van de meldingen over de slechte begeleiding. Júist in een sociale werkvoorziening moet dat niet kunnen.” Volgens Siderius gaven veel SW-ers nadrukkelijk aan dat hun reactie anoniem moest worden verwerkt. “Daarnaast kreeg de SP reacties van medewerkers die niet voor zichzelf contact opnamen, maar voor hun collega’s, omdat deze dat zelf niet durfden.”

Artikel delen:

Reageer