Dag van de leraar op de Ambelt groot succes

Zwolle – 6 oktober 2014 was het de landelijke Dag van de Leraar. Een dag die de Ambelt niet onopgemerkt voorbij heeft laten gaan, want professionals in het speciaal onderwijs moeten hard werken en beloning wordt wel eens vergeten in deze branche.

Woensdag 8 oktober organiseerde de Ambelt daarom een speciale studiedag voor al haar medewerkers in samenwerking met Windesheim. En dat is niet de enige samenwerking die deze twee partijen met elkaar hebben. "Met de komst van het passend onderwijs wordt het steeds belangrijker kennis met elkaar te delen en te gaan voor kwaliteit! Daarom zijn we hier samen op Windesheim, één van onze partners in het waarborgen van onze kwaliteit." Met die woorden opende Maarten Faas, voorzitter college van Bestuur de speciale dag waarin kennis delen centraal stond. Er waren tal van workshops en bekende sprekers zoals Ronald Hünneman, filosoof en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op de studiedag werden alle medewerkers in het zonnetje gezet. Ze mochten een eigen uitgave van de Ambelt in ontvangst nemen; het boek ‘Iedereen heeft talent’. Een boek vol good practice voor professionals, samengesteld door medewerkers van de Ambelt. Een van de hoofdstukken in dit boek gaat over PBS, oftewel Schoolwide Positive Behaviour Support. PBS is een project dat de Ambelt doet in samenwerking met het Windesheim. Het is een schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag en richt zich op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Het doel van PBS is het scheppen van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen, dit bevordert het leren. Op de Ambelt SO-afdeling van de Oosterenk in Zwolle wordt nu sinds enige tijd gewerkt met PBS en de ervaringen zijn positief. Een van de pijlers van PBS is de positieve insteek die je al bewerkstelligen met hele kleine dingen. "Met weinig moeite bereik je grote effecten en we kunnen stellen dat deze pilot succesvol is! Dat is een extra reden voor een feestje vandaag. Een aantal medewerkers van de Ambelt is inmiddels opgeleid tot PBS-coach en de ambitie van de Ambelt is om op steeds meer locaties van de Ambelt te starten met PBS. Maar bovenal willen we onze kennis hierover delen met het regulier onderwijs en ook daadwerkelijk PBS-trainingen aanbieden", aldus Maarten Faas van de Ambelt.

Artikel delen:

Reageer