Zwolle presenteert begroting voor 2015

Zwolle – Zwolle presenteert een sluitende begroting voor 2015 en houdt ruimte om te investeren in de ontwikkeling van de stad. Zwolle toont veerkracht en vitaliteit en ontwikkelde zich de afgelopen jaren op sociaal en economisch terrein sterk. Het is de ambitie van het college om dit vast te houden en verder uit te bouwen. Het college zoekt daarbij de balans tussen investeren en de noodzakelijke bezuinigingsopgaven van € 2,8 miljoen in 2015 en € 11,2 miljoen in 2018 .

Vanaf 2015 krijgt de gemeente taken binnen het sociaal domein van het Rijk en de provincie overgeheveld. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheden en moet deze met minder geld uitvoeren. Hierdoor en door de economische tegenwind ziet het college zich genoodzaakt om in 2015 2,8 miljoen extra te bezuinigen. Deze bezuinigingen worden uit uiteenlopende gemeentelijke uitgaven gehaald. De stad gaat echter niet op slot, de ontwikkelingen in 2015 richten zich op veel terreinen, onder andere worden afspraken gemaakt over 400 extra sociale huurwoningen, werkt de gemeente samen met partners aan een banenplan, wordt een eigentijdse cultuuragenda opgesteld en wordt het stadsontwikkelfonds versterkt om initiatieven uit de stad mogelijk te maken.

Gesprek met de stad
Het college committeert zich aan een omvangrijke bezuinigingsopgave van € 11,2 miljoen in 2018. Dit vraagt om pijnlijke ingrepen die iedereen in de stad gaat merken. Het college gaat de komende maanden in gesprek met partners, ondernemers en inwoners om in de Perspectiefnota met voorstellen voor deze bezuinigingen te komen. Dit doet ze aan de hand van de vier agenda’s uit het coalitieakkoord: (1) toekomstbestendige stad, (2) sociale stad (3) ondernemende stad en (4) levendige stad.
Het resultaat van deze gesprekken en de uiteindelijke keuzes moet een gezonde boekhouding zijn die ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

De begroting en de tarievennota zijn te vinden op www.zwolle.nl. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 14 november aanstaande.

Artikel delen:
Reacties 22
 1. Asjeblieft

  Het college committeert zich aan een omvangrijke bezuinigingsopgave van ?? 11,2 miljoen in 2018.

  Het resultaat van toekomstige keuzes zou dus goed kunnen zijn dat de lasten voor de burger (aanzienlijk) stijgen?

 2. Beste gemeente
  lijkt mij goed om ook de eigen organisatie voor de spiegel te houden!!
  geen dure openingsfeestjes meer en vaker van dat soort “snoep” concepten afschaffen
  verwacht zeker van de gemeente een zekere matigheid van geld uitgeven, daar waar het niet noodzakelijk is
  ontwikkeling van stad, cultureel maar zeker ook de zorg voor de burger lijkt mij prioriteit nummer 1
  succes

 3. @ Spiegel,

  vent, je weet niet waar je over praat.
  Als jij durft te beweren dat de gemeente zijn eigen organisatie nog niet tegen het licht gehouden heeft, heb jij over onder een steen gelegen de afgelopen 5 jaar, of je hebt nog nooit de moeite genomen je echt te verdiepen in de bezuinigingen in het eigen personeel die de gemeente de afgelopen jaren rigoureus heeft doorgevoerd. Soms tot het onverantwoorde aan toe.

  En ja, vroeg of laat wordt de burger daar de dupe van inderdaad. Want minder personeel betekent langere tijden wachten op je aanvragen als burger, een minder hoge kwaliteit van het werk dat geleverd wordt door de ambtenaren en een minder goede dienstverlening.
  Om zo maar eens wat te noemen….

 4. Is er al genoeg gesneden in de ingehuurde bureau’s? Doet onze gemeente de communicatie bijvoorbeeld voornamelijk zelf? Er moet toch genoeg creativiteit, inzicht en kunde aan boord zijn?

 5. Gelukkig staat NOS.nl altijd voor ons klaar:

  Ongeveer driekwart van de Nederlandse gemeenten denkt komend jaar te moeten bezuinigen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS die door 234 van de 403 aangeschreven gemeenten is ingevuld.

  In het radiodebat van gisteren werd nogmaals duidelijk dat de financiën van gemeenten een heet hangijzer zijn tijdens de verkiezingen.

  Ontoereikend

  Bijna 38 procent van de gemeenten zegt in financiële problemen te komen, doordat taken van het Rijk worden ondergebracht bij de gemeenten. Ze krijgen daar extra budget voor, maar veel gemeenten denken dat dit niet toereikend is.

  Dat tekort kunnen ze opvangen door te bezuinigen of door de lasten voor burgers te verzwaren.

  De oplossingen die de colleges nu voor ogen hebben zijn nog niet definitief. Veel gemeenten wachten op de collegevorming na de verkiezingen voordat ze een besluit nemen.

  Korten op brandweer

  De bezuinigingen die nu wel worden voorgesteld, variëren van gemeente tot gemeente. Van het bezuinigen op wegenbouw, het verminderen van subsidies tot het sluiten van een muziekschool en korten op de veiligheid en brandweer. Daarnaast willen veel gemeenten snijden in de eigen organisatie.

  Ook denken colleges aan het verhogen van de lasten door de OZB-belasting en rioolheffing te verhogen of meer toeristenbelasting te vragen.

 6. @ zwollenaar01

  jezelf een spiegel voorhouden is een continue proces
  er is vast nog wel ergens overhead in de managementlaag
  het vergaderen om het vergaderen!!!
  de werkvloer (daar waar het echte werk plaatsvindt) moet efficient bemand blijven om adequaat hun taken te blijven uitvoeren
  de burger kan best wat minder gepamperd worden door de overheid, dus hier is vast ook nog wel wat winst te behalen

 7. @ Dick,

  het is heel simpel: bezuinigen op je personeel kan niet tot in de eeuwigheid, daar zit een bepaalde (onder)grens aan. Tenslotte moet het werk elk jaar gewoon weer gedaan worden.
  Het alternatief dat de gemeente dan gebruikt zijn de externe bureaus die ingehuurd worden (voor de hoofdprijs).

  Zo “bezuinigd” men op het eigen personeel, maar worden externen maximaal binnen gevlogen.
  Op die manier kan de gemeente zeggen dat ze mooi aan het bezuinigen zijn (hoezo misleiding van je burgers?), maar geven ze het geld (via een ander potje) ,misschien nog wel harder, gewoon weer uit.

  En de gevolgen voor de kwaliteit van het werk zijn voor de hand liggend: wisselende externe mensen leveren nooit het zelfde kwaliteit als de ambtenaar die men eerder in dienst had en door de jaren heen veel kennis van de stad had op gedaan (die je toch vaak nodig hebt in je werkzaamheden).

 8. @ zwollenaar01, zoals spiegel al schreef

  de werkvloer (daar waar het echte werk plaatsvindt) moet efficient bemand blijven om adequaat hun taken te blijven uitvoeren

  Repte ook over de externe bureaus

  Is er al genoeg gesneden in de ingehuurde bureau’s?

  …..idd ze geven het geld niet “misschien wel harder uit” maar zéker!

  Eens

  En de gevolgen voor de kwaliteit van het werk zijn voor de hand liggend: wisselende externe mensen leveren nooit het zelfde kwaliteit als de ambtenaar die men eerder in dienst had en door de jaren heen veel kennis van de stad had op gedaan (die je toch vaak nodig hebt in je werkzaamheden).

  Ervaring en gebiedskennis is onbetaalbaar en onvervangbaar.

 9. @ Spiegel,

  volgens mij zijn er voldoende burgers die maar wat graag liever meer gepamperd dan minder gepamperd worden.

  Ik ben het volkomen met je eens dat belachelijk dure feestjes op geen enkele manier te rechtvaardigen zijn.

  Volgens mij moet je jezelf de vraag stellen, als overheid zijnde, waar de ondergrens van het bezuinigen op je personeel ligt, zonder dat de kwaliteit die er van je verwacht wordt, verloren gaat.

  Tenslotte verwacht de burger een bepaalde kwaliteit van je (bv. bij de beruchte woz-waarde), en zodra je die niet meer kan leveren, ben je volgens mij doorgeschoten in je bezuinigingen op je personeel als overheid…

 10. @zwollenaaro1.
  Je bent zelf zeker ambtenaar bij de gemeente. NOu ik ben het met spiegel eens. Er lopen diverse mensen rond met de functie senior medewerker zus en zo, beleidsadviseur dit en dat. Allemaal figuren waarvan niet duidelijk is welke productie ze precies leveren.
  Maar waar staat inhoudelijk wat de burger er van merkt?? De tarievennota is nergens te vinden op de website.

 11. Ik denk dat er altijd wel tegen het ambtenarenkorps aangeschopt blijft worden. Ook al snijdt de gemeente de laatste jaren behoorlijk in eigen vlees.
  Het zal nooit goed genoeg zijn voor de burger.
  En wat is makkelijker om ergens je mening over te ventileren terwijl je vermoedelijk behoorlijk ver van de werkelijkheid afstaat….

 12. Gemeentelijke belastingen
  De OZB tarieven en de tarieven voor de precariobelasting stijgen met 1,6% inflatieaanpassing. Het tarief voor de
  toeristenbelasting blijft ongewijzigd. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de verplichte paragraaf lokale heffingen en de
  tarievennota 2015.

 13. Ik hou mijn hart vast met dat sobere autonome beleid. Dat gaat nooit goed komen. En 400 extra huurwoningen erbij en voor 650 euro per maand verhuren?

 14. Ik las “Maar waar staat inhoudelijk wat de burger er van merkt??
  De tarievennota is nergens te vinden op de website. ”

  Wel een goed punt vind ik. Ik heb vandaag een uurtje besteed aan het doorlezen van de begrotings-pdf. ’t is nogal een document. Uurtje betekent ‘quick scan’. Een overzicht in euro’s van wat de burger betaalt
  en wat de burger ontvangt van de gemeente zou een mooie toevoeging zijn. En dan niet alle indirecte zaken, alleen wat van je bankrekening af gaat (of bij de kassa), en wat er eventueel aan hulp bij komt voor degenen die daar recht op hebben.

 15. @ Hans h Eens met

  Een overzicht in euro’s van wat de burger betaalt
  en wat de burger ontvangt van de gemeente zou een mooie toevoeging zijn.

  . Knap dat je een heel uur uitgetrokken hebt om genoemd document door te spitten!

Reageer