Waterschap stopt met schouw

Zwolle – Het waterschap stopt met het uitvoeren van de schouw op de watergangen. De schouw, de controle op het onderhoud van de watergangen in het beheergebied van Waterschap Groot Salland, werd elk jaar rond de laatste maandag van oktober uitgevoerd.

schouw-gerrith.jpg

Aangezien het waterschapsbestuur scherp let op de kosten om de waterschapsbelasting beheersbaar te houden, was de keuze (mei 2014) om de schouw af te schaffen een logische beslissing. De uitvoering van de schouw bespaart het waterschap jaarlijks zo’n 50.000 euro. Daarnaast blijven klachten uit wanneer de schouw niet wordt uitgevoerd, zoals het geval was in 2010, en er waren geen klachten in 2013 toen er geen herschouw plaatsvond. Overigens is het waterschap op grond van landelijke of provinciale wetgeving niet verplicht tot het voeren van schouw over de watergangen.

Twee soorten watergangen
Het Waterschap Groot Salland heeft in zijn werkgebied twee soorten watergangen: hoofdwatergangen en (schouw)watergangen. De hoofdwatergangen, belangrijke watergangen die zorgen voor de af- en aanvoer van water, worden onderhouden door het waterschap. De (schouw)watergangen worden onderhouden door de eigenaar of eigenaren van de aanliggende percelen. Dit werd door het waterschap gecontroleerd door de zogenoemde ‘schouw’. Het algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland heeft echter mei jl. besloten deze schouw niet meer uit te voeren.

Onderhoud door waterschap
In totaal heeft het Waterschap Groot Salland de verantwoordelijkheid over 4000 kilometer aan watergangen (sloten, weteringen en kanalen). Hiervan onderhoudt het zelf 2100 kilometer. De overige 1900 kilometer is in particulier bezit en moeten de eigenaren zelf onderhouden.

Zelf onderhoud uitvoeren
Door het afschaffen van de schouw kan een aanliggend eigenaar van een watergang zelf bepalen wanneer hij het onderhoud aan de watergang uitvoert, mits dit conform de flora- en faunawet is. Daarmee wordt het uitvoeren van een schouw vanaf nu een ‘kanbepaling’, wat inhoudt dat het geen verplichting meer is van het waterschap, maar wel een bevoegdheid blijft. Het kan zo zijn dat sommige aanliggende eigenaren het vervelend vinden dat er geen schouw meer plaatsvindt. Bijvoorbeeld omdat zij nu zelf de andere aanliggende eigena(a)r(en) moeten aanspreken op het (onvoldoende?) onderhoud. Wanneer het onderhoud, ondanks overleg met de andere aanliggende eigenaar, tot hydrologische problemen leidt, dan kan men contact opnemen met het waterschap.

Kijk voor ‘meest gestelde vragen en antwoorden’ op http://www.wgs.nl/groot-salland/beleid/waterschap-stopt/

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Zal wel een domme vraag zijn, maar op 8 oktober lees ik hier “Dijkschouw weer begonnen”… Ik snap ook wel dat een dijk wat anders is dan een watergang. Maar hebben die nooit dijken?

  2. Gaat onze waterschapsbelasting dan ook even omlaag als er zoveel geld bespaard kan worden?
    Wij hoeven toch niet te betalen voor niet uitgevoerde werkzaamheden?

Reageer