Geld voor scholen in Zwolle

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor bijna drie miljoen euro beschikbaar te stellen voor de huisvesting van scholen in 2008. Het gaat daarbij om investeringen voor uitbreiding, vervanging, veiligheid en onderhoud. Ook worden er volgend jaar investeringen gepleegd in nieuwe scholen in Stadshagen. Met de schoolbesturen is overeenstemming over het programma voor volgend jaar.

Van het totale investeringsbedrag is € 1.161.853,– bestemd voor nieuwbouw van de basisscholen de Schatkamer en De Sprankel in Stadshagen en voor de voorbereiding van de bouw van een derde openbare-, een derde Protestants Christelijke- en een tweede katholieke basisschool in deze nieuwe stadswijk. Ook is er geld beschikbaar om in Stadshagen tijdelijke voorzieningen voor herhuisvesting voor het basisonderwijs te treffen.

Beschikbaar stellen

Het college stelt de raad ook voor ruim tien miljoen euro beschikbaar te stellen voor huisvestingsvoorzieningen in Zwolle Zuid. Dit bedrag is onder meer bestemd voor uitbreiding en verbouw van De IJsselhof, De Ichtus, De Wingerd, De Octopus en De Wingerd. Ook is er na vaststelling door de raad ruim drie miljoen euro beschikbaar voor de nieuwbouw van De Klokbeker (inclusief gymzaal).

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer