Wethouder van As geeft Earthship Lezing

Zwolle – Op dinsdag 28 oktober 2014 organiseert de Stichting Earthship weer een Earthship Lezing die verzorgd zal worden door de heer Filip van As, wethouder gemeente Zwolle. Zijn portefeuille beslaat de beleidsterreinen verkeer en mobiliteit, beheer openbare ruimte, milieu, groen en afval en duurzaamheid.

Een duurzame dialoog
In zijn Earthship Lezing gaat de heer Van As kort in op zijn visie op duurzaamheid en wereldburgerschap. De komende periode zal tijd en aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van de duurzaamheidsagenda voor Zwolle. Hierover gaat de heer Van As op 28 oktober graag met de aanwezigen in gesprek. Een dialoog die hij vaker over dit onderwerp zal gaan voeren, net zoals dat met andere beleidsterreinen het geval zal zijn.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur Ontvangst in gebouw De Kruidwisch.
20.00 uur Inleiding door de heer Filip van As, gevolgd door een dialoog waarin de heer Van As ook graag uw mening hoort.
21.15 uur Netwerkborrel.

Als u deze avond bij wilt wonen kunt u zich aanmelden via www.doeparknooterhof.nl. Let op: in totaal kunnen 100 gasten deze avond bijwonen, meer ruimte is er niet. Meld u dus snel aan, als u verzekerd wilt zijn van een plaatsje.

Locatie:
Doepark Nooterhof
Goertjesweg 1
8013 PA Zwolle
Gebouw de Kruidwisch

De Stichting Earthship heeft als doel het begrip duurzaamheid, in de meeste brede zin van het woord, uit te dragen in samenhang met de milieu-educatieve doelstelling van Doepark Nooterhof. Het Earthship vormt hierbij de verbindende factor. In 2013 organiseert de Stichting een aantal Earthship Lezingen met als thema duurzaamheid in relatie tot overheid, ondernemen, onderwijs en onderzoek.

 

Artikel delen:

Reageer