Zwolle zuiniger met strooizout

Het college heeft het nieuwe beleidsplan gladheidbestrijding vastgesteld. De belangrijkste beleidswijziging is het toepassen van preventief natstrooien. Met ingang van het komende winterseizoen zal preventief worden gestrooid met nat zout. Op het moment dat er wordt gestrooid is het nog niet glad. Doordat het natte zout blijft plakken is gemiddeld de helft minder zout nodig. Dit is goed voor het milieu.

Tijdens de winter schommelt de temperatuur zo nu en dan rond het vriespunt. Hierdoor kan gemakkelijk verraderlijke (winter)gladheid ontstaan. Dit kan door bevriezing van een natte weg, maar ook door neerslag als sneeuw en hagel. De bestrijding van deze gladheid, of beter nog: het zo mogelijk voorkomen ervan, is in het nieuwe beleidsplan gladheidbestrijding 2007-2013 geregeld. Het strooimaterieel wordt hierop aangepast. Met preventief strooien kan vooral gladheid door bevriezing of condensatie worden voorkomen. Bij heftige neerslag is preventief strooien meestal niet voldoende. Dan wordt er ook curatief gestrooid of zelfs sneeuw geruimd.

Uniforme aanpak

Door dit beleid ontstaat er een uniforme aanpak van gladheidbestrijding bij de wegbeheerders in Zwolle en omgeving. De uniforme aanpak bevordert de verkeersveiligheid en de doorstroming omdat er geen plotselinge overgangen op de weg zijn.

Nieuwe routes

De strooiroutes zijn herzien. Omdat er minder zout nodig is, kan met één lading zout een langere route worden gereden. Ook zijn de aanrijroutes gewijzigd omdat de ROVA is verhuisd naar Hessenpoort. In het nieuwe beleidsplan staat dat de buitenring, de verbindende wegen en de fietsroutes de hoogste prioriteit hebben. Deze kunnen met het beschikbare materieel gelijktijdig worden gestrooid. Omdat alle strooiroutes worden herzien, worden ook de schoollocaties hierin opgenomen.

Milieu

Een deel van het zoutmengsel dat wordt gebruikt om te strooien komt in de bermen terecht. De beplanting in de bermen kan daardoor worden aangetast. Vooral bomen en heesters hebben te lijden van strooizout. Omdat bij preventief strooien het zout aan het wegdek plakt is er veel minder zout nodig. De exact benodigde hoeveelheid is uiteraard afhankelijk van temperatuur maar gemiddeld genomen is er 50% minder zout nodig. Bovendien verwaait het zout minder en komt er (nog) minder in de berm terecht. Bermen, bomen en heesters, maar ook oppervlakte – en grondwater (afspoeling) worden dus minder belast door strooizout.

Arbeidsomstandigheden

Een ander voordeel van het nieuwe beleid is dat de arbeidsomstandigheden verbeteren bij preventief strooien. Gladheidbestrijding als het eenmaal glad is, vindt vrijwel altijd plaats onder moeilijke omstandigheden´s nachts als het al glad is. Bij preventief strooien zijn de wegen echter nog niet glad en dat is veiliger voor de strooiauto. Bovendien kan preventief strooien beter worden gepland; als de verwachte gladheid bekend is kan meestal s’ avonds al preventief worden gestrooid in plaats van midden in de nacht.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer