Nieuw vrijwilligersnetwerk in zorgsector

Zwolle – Het Diaconaal Platform Zwolle, specifiek de gemeenschapskringen, nodigt vrijwilligers die via de kerken of via andere wegen betrokken zijn bij Frion (locatie IJsselbolder en Prunuspark) van harte uit om kennis te maken met “Beweging in Presentie”, een nieuw professioneel vrijwilligersnetwerk. Frion Zorg heeft GrOwn People gevraagd dit netwerk op te zetten. Deze avond vindt plaats op dinsdag 28 oktober a.s. bij Frion Zorg aan de Commissarislaan 35 in Zwolle, begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

 

Tijdens deze bijeenkomst zal ‘Beweging in Presentie’ aan u worden voorgesteld. “Beweging in Presentie” wil het professionele vrijwilligersnetwerk vormen dat elke zorginstelling nodig heeft om, in samenwerking met haar professionele werkers, zorg op maat te kunnen (blijven) verlenen aan haar cliënten. Dat doet “Beweging in Presentie” door deze vrijwilligers te werven in de directe omgeving van de betreffende zorginstelling (te beginnen met het diaconale netwerk binnen kerken en andere samenwerkingsverbanden in de wijk) en vervolgens hiervoor te trainen en blijvend te coachen. Zowel Frion als het vrijwilligersnetwerk zoeken naar korte lijnen met het Sociale Wijkteam. In deze nieuwe vorm van gemeenschap en vrijwilligerswerk is er ook ruimte voor familieleden van bewoners binnen Frion.

Frion heeft GrOwn People gevraagd om voor haar locatie IJsselbolder in Zwolle-Zuid en Prunuspark zo’n vrijwilligersnetwerk te vormen en daarin om te beginnen de huidige vrijwilligers uit te nodigen. Maar ook andere belangstellenden voor deze nieuwe vorm van vrijwilligerswerk mogen zich van harte welkom weten!

Artikel delen:

Reageer