Generaal pardon Zwolle

Op 15 juni 2007 is de Pardonregeling, ook wel Generaal Pardon genoemd, in werking getreden. Deze regeling is bedoeld voor mensen die onder de oude Vreemdelingenwet (dus vóór 1 april 2001) een asielaanvraag hebben gedaan en nog altijd in Nederland zijn. De regeling verleent hen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning. In Zwolle komen 200 tot 300 mensen in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Normaliter ligt dit getal tussen de dertig en zestig.

De uitvoering van de pardonregeling brengt met zich mee dat gemeenten binnen twee jaar meer mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) moeten plaatsen dan gebruikelijk. Deze mensen hebben recht op huisvesting en inburgering en zaken die daarmee samenhangen zoals maatschappelijke en juridische begeleiding. Deze zaken moeten georganiseerd en gefinancierd worden. Het college stelt voor € 650.000,– hiervoor beschikbaar te stellen. Daarnaast houdt de uitvoering van het Generaal Pardon in dat gemeenten in sommige gevallen een burgemeestersverklaring kunnen afgeven.

Burgemeestersverklaring

Mensen die in aanmerking komen voor de pardonregeling en niet bekend zijn bij de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) kunnen zich met de burgemeestersverklaring aanmelden bij de IND. Om in aanmerking te komen voor een burgemeestersverklaring moeten deze mensen kunnen aantonen dat ze in 2006 ononderbroken in Zwolle zijn verbleven, bijvoorbeeld door het tonen van inschrijvingsbewijzen bij gemeentelijke instanties of scholen. Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle (SVZ) verzorgt de aanvragen. Tot nu toe zijn er tweeëndertig aanvragen binnen gekomen

Mensen die niet in aanmerking komen

Asielzoekers die niet voor de pardonregeling in aanmerking komen, moeten terugkeren naar het land van herkomst. Om deze terugkeer goed te laten verlopen zijn er speciale projecten om deze mensen steun en begeleiding te bieden.

Artikel delen:

Reageer