Zwolle stelt beleidsplan Jeugdhulp vast

Zwolle – Jongeren in Zwolle die (extra) ondersteuning nodig hebben en hun begeleiders worden vanaf 1 januari goed begeleid. De gemeente, vanaf die datum verantwoordelijk voor jeugdzorg, zet in op betere zorg op maat die eenvoudiger te bereiken is voor hen die dat nodig hebben. Burgemeester en wethouders hebben daarvoor het beleidsplan Jeugdhulp vastgesteld. Het plan is de afgelopen periode samen met jongeren zelf, hun ouders, professionals en instellingen gemaakt.

 

jeugdhulp_zwolle.jpg 

 

De gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over de wijze waarop de jeugdzorg in Zwolle vanaf 2015 wordt vormgegeven. Gemeenten worden per 1 januari verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg – de bestaande provinciale jeugdzorg, de jeugd GGZ en jeugd-(L)VB en de Jeugdzorgplus. In Zwolle wordt de overgang met beide handen aangegrepen. Die inzet die ook uit het beleidsplan blijkt is niet om het stelsel een-op-een over te nemen maar daadwerkelijk te verbeteren.

 

Maatwerk

Focus is dat de cliënt centraal staat en de regie heeft. Ondersteuning gebeurt door het eigen netwerk waar dat kan en door een professional waar dat nodig is. Maatwerk staat daarbij centraal. Het belang daarvan spreekt ook uit de wijze waarop het plan gemaakt is. De afgelopen periode is uitvoerig gesproken met alle betrokkenen binnen de jeugdhulp om het beleid vorm te geven op basis van hun wensen. Zwolle zet er overigens op in om de transformatie naar betere jeugdzorg zorgvuldig vorm te geven, om onzekerheid bij jongeren en hun naasten zoveel mogelijk te voorkomen. Het beleidsplan geeft aan hoe in Zwolle de komende twee jaar jeugdzorg zo goed mogelijk georganiseerd kan worden.

 

Basis

Nu het breed gedragen beleidsplan gereed is voor bespreking in de gemeenteraad is een belangrijke stap gezet, zegt verantwoordelijk wethouder Ed Anker. “Het is rijkdom om te constateren dat het merendeel van de kinderen in Zwolle een gelukkig leven leidt. Maar soms gaat het om allerlei redenen niet goed, en dan moeten we helpen. Die drijfveer heb ik bij het opstellen van ons plan ook gezien bij onze professionals en natuurlijk bij de jongeren en hun naasten zelf. We hebben nu de kans om op basis van eigen ervaring, kennis en kunde vorm te geven aan dat geluk. Een kans die de afgelopen maanden door alle betrokkenen gegrepen is. Op basis van die brede samenwerking tot nu toe ben ik ervan overtuigd dat we de komende jaren ook echt onze kinderen en jongeren verder kunnen helpen.”

 

Het beleidsplan Jeugdhulp is te raadplegen via de website van de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl

Artikel delen:

Reageer