Zwolle werkt aan waterveiligheid

Zwolle – In Zwolle werkt men op verschillende plekken aan waterveiligheid. Zowel binnen als buiten de stadsgrachten. Wat niet iedereen weet, is dat het water in de stadsgrachten direct verbonden is met het IJsselmeer. Daarnaast stoomt de Sallandse Weteringen door de Zwolse binnenstad. In de toekomst kan door klimaatverandering het waterpeil stijgen of juist droogte ontstaan. Maar ook heftige regenbuien kunnen overlast geven in de stad.

Naast het onderhoud en versterken van dijken wordt ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht op welke wijze deze kunnen bijdragen aan de waterveiligheid. Dit is kosten- en tijdbesparend. De volgende projecten zijn een goed voorbeeld van hoe waterveiligheid mee wordt genomen in de uitvoering.

Geluidswal Stadshagen
Rondom de wijk Stadshagen wordt een geluidswal aangelegd. Deze geluidswal vertoont de uiterlijke kenmerken van een dijk, maar het is geen dijk. Het bijzondere is dat de geluidswal tevens de functie van noodwaterkering krijgt. Dit lijkt misschien een voor de hand liggend idee, maar dit is in Nederland nog niet eerder vertoond.

Katerdijk en Pannekoekendijk
De Katerdijk en de Pannekoekendijk zijn niet alleen drukke wegen, ze zijn ook een belangrijke waterkering. Bij de herinrichting van de Katerdijk is niet alleen de bereikbaarheid verbeterd maar is ook de waterveiligheid vergroot door het verhogen van de dijk. In 2015 wordt gestart met de werkzaamheden aan de Pannekoekendijk. Hier hogen we onder andere de dijk op en komt er een drijvend wandelpad zodat wandelaars de dynamiek van de IJssel-Vechtdelta in levende lijve kunnen ervaren.

Kraanbolwerk
Bijzonder aan dit woningbouwproject is dat alle appartementen en woningen ‘deltaproof’ gebouwd worden. Bij extreem hoogwater houden de bewoners het droog. Er wordt niet alleen rekening gehouden met het voorkomen van schade bij hoogwater. Ook is gekeken hoe de woningen bij hoogwater bereikbaar blijven en hoe de nutsvoorzieningen waterveilig aangelegd kunnen worden. Zo kunnen de toekomstige bewoners hun woning betreden vanaf het hoger gelegen dek van de parkeergarage. Bij dreigend hoogwater is het mogelijk de toegang tot de parkeergarage af te sluiten.

Andere toekomstige woningbouwlocaties
Zowel in Frankhuis als op locatie Weezenlanden wordt het gebied waterveilig ingericht. Ook willen de gemeente dat toekomstige bewoners het water in de omgeving ook daadwerkelijk kunnen ervaren. Er worden wandelpaden langs het water aangelegd. De waterkeringen worden zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen hoogwater.

Doehetzelf-vestiging bedrijventerrein Voorst
Aan de Katwolderweg op bedrijventerrein Voorst komt een doehetzelf-vestiging. Bij het ontwerp en de bouw van deze vestiging wordt rekening gehouden met mogelijk toekomstige waterstanden. Bijzonder is dat de gevel aan de achterkant van het gebouw in het ontwerp onderdeel is van de waterkering.

Artikel delen:

Reageer