AWBZ-cliënten ontvangen brief van gemeente

Zwolle – Woensdag 22 oktober 2014 ontvangen AWBZ-cliënten een brief van de gemeente Zwolle dat hun gegevens zijn ontvangen door de gemeente. Op 1 januari 2015 draagt de Rijksoverheid zorgtaken over aan de gemeenten. Om deze hulp straks goed te kunnen geven, heeft de gemeente gegevens nodig van inwoners die nu deze zorg krijgen.

De gegevens komen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De peildatum van de gegevens is 30 september 2014. Na deze datum kan de situatie van cliënten veranderen en nieuwe clienten bijkomen. Daarom ontvangt de gemeente eind november 2014 opnieuw een gegevensbestand. In verband met de privacywetgeving is de informatie die de gemeente krijgt beperkt. Dat zijn: het Burgerservicenummer (BSN), naam en adres, geboortedatum en eventueel of er sprake is van een persoonsgebonden budget (PGB). De gemeente krijgt géén inzicht in medische of persoonsdossiers.

Binnenkort krijgt de gemeente ook de gegevens overgedragen van gezinnen en kinderen die jeugdzorg krijgen die op 1 januari 2015 onder de nieuwe Jeugdwet valt, en van mensen die gebruik maken van Beschermd wonen met begeleiding (GGZ zorgzwaartepakket C). Op dat moment stuurt de gemeente ook naar deze inwoners een brief. Het kan dus zijn dat inwoners meerdere brieven krijgen.

In de Wijzer van 22 oktober 2104 zijn twee pagina’s opgenomen met meer informatie over de veranderingen in de zorg. 

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer