Wijkplatform Kamperpoort

Woensdagavond 3 oktober aanstaande is de bijeenkomst van het wijkplatform Kamperpoort. De vergadering is in het wijkcentrum Ons Eigen Huis, Hoogstraat 86. De inloop is vanaf 19.00 uur en de vergadering begint om 19.30 uur. Erik Dannenberg is wijkwethouder.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle 038 498 3300.

De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op de www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Agenda wijkplatform Kamperpoort

·         Inloop vanaf 19.00 uur.

·         Opening.

·         Mededelingen:

·          Besteding budget van ‘premie op actie’.

·         Informatie over sloop- en bouwplan Kleine Voort. Toelichting door de projectleider van deltaWonen, de heer H. van Otterloo.

·         Presentatie van Isala Ouderenzorg door de locatiemanager van de Nieuwe Haven, mevrouw E. Hageman.

·         Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

·         Sluiting.

Artikel delen:

Reageer