Spoeddebat Wezo van de baan

Zwolle – De fracties van SP, GroenLinks en Swollwacht in de Zwolse gemeenteraad zijn buitengewoon verheugd over de mededeling van het college dat de tijdelijke contracten bij de Wezo zullen worden omgezet in vaste contracten. Het aangekondigde spoeddebat over de zaak is hiermee wat hen betreft van de baan.

De drie fracties vroegen vorige week een spoeddebat aan naar aanleiding van berichten in de media en van het college waaruit grote onzekerheid over de tijdelijke banen bleek. Voor de partijen was het onacceptabel dat 128 medewerkers van de Wezo volgend jaar op straat dreigden te komen te staan. Ook zijn er steeds meer signalen dat het overzetten naar vaste contracten voor de gemeente juist voordeliger is.

SP, GroenLinks en Swollwacht: ‘Dit is in de eerste plaats een overwinning voor de werknemers van de Wezo zelf, die met actie en lobby het onderwerp goed op de agenda hebben gezet. Het is dan ook heel verstandig van het college dat het naar deze signalen heeft geluisterd.’

De fracties verwachten komende maanden nog wel uitgebreid over de toekomst van de Wezo te spreken aan de hand van de toekomstvisie die het college vorige week heeft gelanceerd. ‘Maar het meest actuele probleem is nu opgelost.’

Het college is hierover al een aantal weken in overleg met de aandeelhoudende gemeenten en Wezo NV. Er is nieuwe informatie over de financiering van de Participatiewet vanuit het ministerie gekomen. Op basis van deze nieuwe informatie is een nieuwe analyse gemaakt van de financiële gevolgen van het beëindigen dan wel omzetten van de tijdelijke Wsw-dienstverbanden. Deze analyse laat een ander beeld zien dan in 2013.

De conclusie van de analyse voor Zwolle is dat het verschil in financiële prognose tussen beëindigen of omzetten van de tijdelijke Wsw-dienstverbanden duidelijk maakt dat de financiële effecten (door een andere wijze van financiering van de Participatiewet) van het omzetten naar vaste contracten minder groot zijn dan de prognose in 2013.

Met het besluit om de tijdelijke contracten voor 1 januari 2015 naar vaste contracten om te zetten, krijgen medewerkers de zekerheid. Daarnaast is dit besluit gunstig voor Wezo NV omdat de lopende detacheringen en opdrachten voor de werkafdelingen ‘beschut binnen’ voortgezet kunnen worden.

 

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer