Toch vaste contracten voor Wezo medewerkers

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de tijdelijke contracten van Wezo medewerkers naar vaste contracten om te zetten.

 

Het college is hierover al een aantal weken in overleg met de aandeelhoudende gemeenten en Wezo NV. Er is nieuwe informatie over de financiering van de Participatiewet vanuit het ministerie gekomen. Op basis van deze nieuwe informatie is een nieuwe analyse gemaakt van de financiële gevolgen van het beëindigen dan wel omzetten van de tijdelijke Wsw-dienstverbanden. Deze analyse laat een ander beeld zien dan in 2013.

De conclusie van de analyse voor Zwolle is dat het verschil in financiële prognose tussen beëindigen of omzetten van de tijdelijke Wsw-dienstverbanden duidelijk maakt dat de financiële effecten (door een andere wijze van financiering van de Participatiewet) van het omzetten naar vaste contracten minder groot zijn dan de prognose in 2013.

 

Met het besluit om de tijdelijke contracten voor 1 januari 2015 naar vaste contracten om te zetten, krijgen medewerkers de zekerheid. Daarnaast is dit besluit gunstig voor Wezo NV omdat de lopende detacheringen en opdrachten voor de werkafdelingen ‘beschut binnen’ voortgezet kunnen worden.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Tijdelijke contracten Wezo worden omgezet in vaste contracten

  door Eefke Meijerink op 27 oktober 2014

  Vandaag heeft het college versneld een besluit genomen om alle Wezo-medewerkers met een tijdelijk contract een vast contract aan te bieden. De voorgeschiedenis van dit besluit begint in het late najaar van 2013. Toen nam de gemeenteraad het besluit dat de tijdelijke contracten niet omgezet zouden worden in vaste, omdat dat onbetaalbaar leek. Omdat de Wet Sociale Werkvoorziening (waar deze banen onder vallen) opgaat in de Participatiewet was het nodig hier een keuze in te maken.

  Tegen de zomer werd bekend dat het Rijk de rekenmethode voor de vergoeding aan gemeenten voor deze banen verbetert waardoor de vergoeding omhoog gaat. Dat maakt dat een nieuwe afweging gemaakt kan worden of het aanbieden van een vast contract niet toch mogelijk is. Ook vlak voor de zomer nam de raad een motie aan om te zorgen dat mensen die een contract bij Wezo zouden verliezen naar een andere baan zouden worden begeleid, van werk naar werk dus. Sinds de zomer is de gemeente bezig met deze ontwikkeling, in overleg met Wezo. Daarbij is een zorgvuldige berekening heel belangrijk omdat in de participatiewet alle hulp op de arbeidsmarkt uit één budget betaald gaat worden. Het kan niet zo zijn dat mensen in de toekomst geen hulp meer krijgen omdat we nu tijdelijke contracten omzetten in vaste en we daar al het gemeentelijke budget aan kwijt zijn. Geleidelijk werd gelukkig duidelijk dat het omzetten naar een vast contract toch haalbaar is. Maar nog voordat dit definitief bekend gemaakt kon worden zocht de directeur van Wezo de publiciteit. De heer Verkuylen gaf onterecht aan dat de gemeente de contracten niet zou omzetten en de medewerkers op de bank zouden komen te zitten. Beide niet waar. In een open brief aan de directeur en RVC van Wezo heeft de PvdA vervolgens opgemerkt dat het lijkt alsof de directeur over de ruggen van Wezo-cliënten het bedrijfsbelang van Wezo probeert te behartigen. In reactie op de brief ontvingen wij van veel mensen, medewerkers, oud-medewerkers, cliënten, oud-cliënten en de vakbond reacties die ons bevestigden in het beeld over de dubieuze rol van de directeur van Wezo.

  Maar inmiddels was paniek ontstaan. Mensen die zich zorgen maakten over hun baan, heel begrijpelijk. En daarom is de PvdA blij dat het college vandaag heeft besloten de raad voor te stellen de tijdelijke contracten om te zetten in vaste. Sneller dan gepland en met oog voor de mensen waar het om gaat, juist om de paniek weg te nemen. Wat de PvdA betreft wordt dit besluit nu ook snel in de raad genomen.

  Lijkt mij idd een dubieuze rol die de WEZO in deze gespeeld heeft.

Reageer