Provincie zoekt vernieuwing werken en besturen

Zwolle – De provincie Overijssel heeft participatie en de inbreng van inwoners hoog op de agenda staan. Daarom jaagt zij actief op initiatieven en ideeën die door inwoners zelf worden bedacht en opgezet. Het geheel vernieuwde participatieplatform www.jijenoverijssel.nl ondersteunt daarbij. Op deze manier probeert Overijssel een weg te vinden in het zoeken en vinden van een goede invulling van de participatiesamenleving.

Het participatieplatform www.jijenoverijssel.nl is afgelopen woensdag opnieuw gelanceerd, met een nieuwe vorm en opzet. Het belangrijkste verschil: initiatieven van inwoners staan nu centraal. Dit gaat om plannen, ideeën en projecten van en door inwoners van Overijssel. Vaak met het doel om de directe leefomgeving een tikkeltje mooier te maken.

Energiemeter voor de hele provincie
Bezoekers op het platform bepalen grotendeels zelf de inhoud van JIJ&Overijssel. Zij zijn het die initiatieven plaatsen en andere initiatiefnemers ondersteunen. Bezoekers kunnen een idee of plan dat zij goed vinden extra energie geven door een reactie te plaatsen, door er van te gaan houden (like) of door het te delen met andere mensen of door zich bij een initiatief aan te sluiten. De initiatieven met de meeste energie worden letterlijk groter op het platform. Hiermee wordt www.jijenoverijssel.nl de ‘Energiemeter’ voor de provincie. Het maakt duidelijk op welke thema’s passie en inzet is, waar mensen warm van worden en waar mensen voor de handen uit de mouwen willen steken.

Koesteren van initiatieven
De provincie is al geruime tijd op zoek hoe zij vernieuwing kan doorvoeren in haar manier van werken en besturen. De participatiemaatschappij, de doe-democratie; het zijn termen waar de provincie actief mee aan de slag is. Op www.jijenoverijssel.nl brengen de inwoners van de provincie zelf in kaart waar zij actief in wil zijn. Het is de bedoeling om via JIJ&Overijssel te experimenteren met nieuwe vormen van democratie.

Ook vormt de site het interactieve platform voor het gelijknamige magazine dat drie keer per jaar huis-aan-huis in de provincie wordt verspreid, met daarin het verhaal van Overijsselaars centraal. Dat geldt overigens ook voor de maandelijks verschijnende provinciepagina in alle Overijsselse huis-aan-huisbladen. Verder is op de site informatie te vinden over de projecten Jong Overijssel doet mee en Overijssels Bestuur 20xx.

Artikel delen:

Reageer