Wijkplatform Wipstrik

Woensdagavond 26 september aanstaande is de bijeenkomst van het wijkplatform Wipstrik. De vergadering begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.15 uur. In tegenstelling tot eerdere berichten is de vergadering in het Grand Cafe restaurant Urbana aan de Wipstrikkerallee 213. Janco Cnossen is wijkwethouder van de wijk Wipstrik.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle 038 498 3300.

De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op de www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

De agenda van het wijkplatform:

·         Opening, vaststellen agenda

·         Verslag wijkplatform Wipstrik 28 maart 2007

·         Mededelingen:

–          voortgang Wipstrikpark, Alöe, bouwplan Betje Wolffstraat, parkeren Zeeheldenbuurt

·         Terugblik wijkschouw en stand van zaken illegale bouwwerken

·         Presentatie door wijkbeheerder Tom Horstman over onderhoudwerkzaamheden en beheer en evaluatie evenementen in park de Wezenlanden.

·         Rondvraag

Artikel delen:

Reageer