Voorlichtingsavond TalentStad

Zwolle – Voor ouders met een zoon of dochter die volgend jaar naar het vmbo gaat is er op donderdag 6 november as. een voorlichtingsavond op TalentStad beroepscollege. TalentStad biedt in de eerste klas drie vmbo leerwegen aan; basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en kader gemengd/theoretische leerweg aan. In de onderbouw gaan de leerlingen aan de slag met TiZ (Talent in Zicht). Dit is een methode waarbij leerlingen d.m.v. opdrachten zelfstandig of in groepjes op zoek gaan naar hun talenten. Wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik leuk? Onder leiding van een Talentcoach gaan zij hier een aantal uren per week mee aan de slag.

In de bovenbouw van het beroepscollege is Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) een heel belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Het helpt de leerlingen om een weloverwogen keuze te maken voor een vervolgstudie of loopbaan en laat hen nadenken over ambities en talenten. LOB vindt zowel in school als ook daarbuiten plaats door o.a. bedrijfsbezoeken en excursies te bezoeken. Op 6 november staan vanaf 19.30 uur de koffie, thee en limonade klaar. De voorlichting start om 19.45 uur met daaropvolgend een rondleiding door de school.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.talentstad.nl of bellen met de administratie (038) 425 93 33.

Artikel delen:

Reageer