Regiogemeenten verkennen samenwerking

Zwolle – De colleges van de gemeenten Zwolle, Kampen, Hattem, Heerde en Oldebroek willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor verdergaande samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. Zwolle en Kampen werken op dit gebied reeds samen. Bekeken wordt of die samenwerking versterkt kan worden door uitbreiding met het bedrijvenpark H2O.

Verdergaande samenwerking binnen de regio Zwolle met bedrijvenpark H2O kan een meerwaarde hebben wanneer bijvoorbeeld informatie wordt uitgewisseld en strategieën voor de uitgifte op elkaar worden afgestemd. Om deze voordelen van efficiency in beeld te krijgen, hebben de gemeenten gezamenlijk een stapsgewijze route uitgestippeld. In de eerste fase wordt onderzocht of uitwisseling van informatie kan plaatsvinden. Ook wordt daarbij bekeken of de acquisitie van nieuwe bedrijven met elkaar afgestemd kan worden.

Groeiproces
De mate van samenwerking wordt stapsgewijs verkend. Een vergaande samenwerking is vooralsnog niet aan de orde. Bij het onderzoek worden opgedane ervaringen binnen Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN) betrokken.

Artikel delen:

Reageer